Facebook Takip edebilirsiniz

15 Ekim 2014 Çarşamba

BAĞ-KUR’LULAR DİKKAT! PRİMLERİNİZ ARTMIŞ OLABİLİR

 

BAĞ-KUR'LULAR DİKKAT! PRİMLERİNİZ ARTMIŞ OLABİLİR

5510  sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine göre, eski adıyla Bağ-Kur yeni adıyla 4/b kapsamında olan sigortalıların ödeyecekleri primler, asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında kalmak kaydıyla kendileri tarafından beyan edilen kazancın  % 34,5'i üzerinden hesaplanmaktadır. Sigortalının kazanç beyanında bulunmaması halinde ise ödeyeceği primler, günlük asgari ücretin otuz katının %34,5'i olarak belirlenmektedir.
4/b kapsamındaki sigortalı aynı zamanda işveren ise prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalılardan prime esas kazancı en yüksek olanınkinden az olamaz
80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine göre 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalının aynı zamanda işveren olması, başka bir ifade ile işyerinde eski adıyla SSK'lı, yeni adıyla 4/a'lı sigortalı çalıştırıyor olması halinde ise aylık prime esas kazancı, çalıştırdığı sigortalılardan prime esas günlük kazancının en yükseğinin otuz katından az olamayacaktır.
Buna göre 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olan ve aynı zamanda 4/a (SSK) kapsamında günlük kazancı 60,00 TL ve 80,00 TL olan iki sigortalı çalıştıran bir kişinin, 4/b kapsamındaki prime esas kazancı;
80,00 * 30 = 2.400,00 TL'den az olamayacaktır. Dolayısıyla ödeyeceği prim tutarı da
2.400,00 * 34,5 /100 = 828,00 TL'den az olamayacaktır.
Elektronik ortamda karşılaştırmalar başladı
4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalıların kazançlarının,çalıştırdıkları sigortalıların kazançları ile elektronik ortamda karşılaştırılmasına ve 4/b kapsamındaki sigortalıların beyan ettikleri kazancın,çalıştırdığı  sigortalılardan prime esas kazancı en yüksek olanının kazancından düşük olması halinde, günlük kazancı en yüksek olan sigortalının kazancına çıkartılmasına ilişkin uygulamaya Ağustos ayına ilişkin prim borçlarının ödendiği Eylül ayından itibaren başlanılmıştır.
Bu bağlamda, daha önce kazanç beyanında bulunmayan veya kazanç beyanında bulunmuş olmasına rağmen beyan ettiği kazancı, 2014/Ağustos ayına ilişkin düzenledikleri aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalıların günlük kazancından düşük olan 4/b'li  (Bağ-Kur'lu) sigortalıların aylık kazançları,2014/Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalılardan günlük prime esas kazancı en yüksek olan sigortalının kazancı esas alınarak güncellenmiş ve ödenecek 4/b primleri de buna göre tahakkuk ettirilmiştir.
Aylık prim ve hizmet belgeleri verilmeden önce 4/b primleri yatırılır ise kazanç kontrolü bildirge gönderildikten sonra yapılacağından eksik ödeme durumu ile karşılaşılabilecektir.
Sigortalı çalıştırmaları nedeniyle Ağustos ayına ilişkin kazançları, 4/a kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan kazancı en yüksek olan sigortalının kazancı esas alınarak   güncellenen 4/b'li (Bağ-Kur'lu) sigortalılar, Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini düzenlemeden,  Ekim ayı içinde 4/b primlerini ödemek istedikleri takdirde, yine Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde günlük kazancı en yüksek olan sigortalının kazancı esas alınarak prim ödemesi yapacaklardır. Ancak Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi gönderildikten sonra belgede kayıtlı sigortalıların günlük kazançlarında Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı kazançlara göre bir artış olmuş ise bu durumda 4/b li sigortalının Eylül ayına ilişkin kazancı prim ödemesinden sonra yükseltilecektir. Bu durumda dadaha önce ödenen para, ilgili aydaki prim borcunu karşılamayacağından eksik kalan kısmın gecikme zammı ile ödenmesi gerekecektir.
Örneğin, 2014/Ağustos ayı kazancı Ağustos ayında çalışan bir sigortalının günlük kazancının 80,00 TL olması nedeniyle 2.400,00 TL üzerinden tahakkuk ettirilerek Eylül ayında 2.400,00 * 34,5 / 100 = 828,00 TL ödeyen 4/b'li bir sigortalı, Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini göndermeden, kendi sigortalılığından kaynaklanan Eylül ayı primini ödemek için Ekim ayı içinde bankaya gittiğinde  yine 828,00 TL prim ödemesi yapmak durumunda kalacaktır. Bu durumda 828,00 TL prim ödemesi yapıldıktan sonra gönderilen Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde bir sigortalının prime esas günlük kazancının 90,00 TL olduğu varsayıldığın4/b li sigortalının Eylül ayına ilişkin kazancı,
90,00 * 30 = 2.700,00 TL olarak güncelleneceğinden ödemesi gereken prim tutarı da
2.700,00 * 34.5 / 100 = 931,50 TL ye yükseltilecek, haliyle Eylül ayına ilişkin primlerin eksik ödenmiş olması sözkonusu olabilecektir.
Bu nedenle aynı zamanda işveren olan 4/b li (Bağ-Kur'lu) sigortalıların kendi primlerini, çalıştırdığı sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini gönderdikten sonra ödemeleri, sonradan yapılacak güncellemenin ardından yaşanabilecek muhtemel sorunları da önleyecektir.
Günlük kazancı esas alınan sigortalı işten ayrılır veya günlük kazancı düşer ise kazanç beyanında bulunmayı unutmayın
Aynı zamanda işveren olan 4/b'li sigortalının kazancı, çalıştırdığı sigortalının kazançları ile karşılaştırılarak güncellendiğinde, bu durum bir nevi 4/b'li sigortalının kazanç beyanı olarak kabul edilmektedir.
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre günlük kazancı esas alınan sigortalı işten ayrılır veya günlük kazancı düşer ve buna rağmen 4/b'li sigortalı kazanç beyanında bulunulmaz ise primler en son tespit edilen kazanç üzerinden tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.
 Bu durumda,  üst üste oniki aydan fazla prim ödemesinde bulunulmaması hâlinde, esas alınan kazancın geçerliliği bu oniki aylık sürenin sonundan itibaren ortadan kalkacaktır. Dolayısıyla, 4/b'li sigortalının aylık prime esas kazancı, on iki aylık sürenin bitiminin ardından, günlük asgari ücretin otuz katı dikkate alınarak tahakkuk ettirilecektir..
Uygulama tüzel kişiliğe haiz kuruluşların ortakları hakkında uygulanmamaktadır.
İşveren Uygulama Tebliğinde, tüzel kişiliği haiz kuruluşların ortakları hakkında bu fıkra hükmünün 1/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmayacağı açıklanmıştır.
Bu bağlamda, sözkonusu uygulama gerçek kişi olan işverenler ile Borçlar Kanununa göre kurulan ve tüzel kişiliğe haiz sayılmayan adi ortaklıkların gerçek kişi olan ortakları hakkında uygulanabilecektir.


kaynak : http://www.gulbenkmusavirlik.com/tr_bag-kur-lular-dikkat-primleriniz-artmis-olabilir-2219.html

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi