Facebook Takip edebilirsiniz

1 Ekim 2014 Çarşamba

BİRDEN FAZLA İŞYERİ OLUP SGK BORCU OLAN İŞVERENLERİN YAPILANDIRMADAKİ BAŞVURU ESASI


BİRDEN FAZLA İŞYERİ OLUP SGK BORCU OLAN İŞVERENLERİN YAPILANDIRMADAKİ BAŞVURU ESASI
5510 sayılı Kanunun 4 -1(a/SSK ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce ;
  • Aynı İllerde,
  • Farklı İllerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.
  • Başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.
 BAĞ-KUR STATÜSÜNDE PRİM BORCU OLANLAR İÇİN
5510 sayılı Kanunun 4 -1 (b) bendinin (1), (2) veya (3) nolu alt bentleri ile (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için başvuruda bulunan sigortalılar, her iki borç türü için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir.
 
Bu başvurular sırasında başvuru formunda beyan edilen taksit süresi esas alınacak olmakla birlikte borçlularca talep edilmesi halinde, başvuru formunda beyan edilen taksit sürelerine bağlı kalınmaksızın, diğer işyeri için peşin veya farklı süreli taksit de tercih edilebilecektir.
 
Hal böyle olmakla birlikte, bu nitelikteki başvurular sırasında ilk taksit ödeme süresi geçirildikten sonra (3/2/2015 veya sonrasında) peşin ödeme seçeneği tercih edilemeyeceği gibi başvuruların bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana geldiği tarihten sonra (2/6/2015 veya sonrasında) yapılması halinde başvurular işleme alınsa dahi bu defa 2015 yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana gelmiş olması nedeniyle, borçların geçici 60 ıncı madde kapsamında ödeme hakkı yitirilmiş olacaktır.
 
Dolayısıyla bu nitelikteki başvuruların 2/6/2015 veya sonrasında yapılmış olması halinde bu başvurular işleme konulmayacaktır.
 
e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır.
 
E-SİGORTA KULLANICI ŞİFRESİ UNUTULMUŞ OLMASI HALİNDE
 
Ancak, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış ya da 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamış olmasına rağmen daha önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi şifrelerini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.
 
E-SİGORTA İLE BAŞVURAN BARKODLU ÇIKTI ALACAK
 
e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formunun barkotlu çıktısı mutlaka alınacaktır.
 
POSTA ESASINDA EVRAK KAYIT TARİHİ TESPİTİ
 
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde,
  • Taahhütlü,
  • İadeli taahhütlü,
  • PTT Kargo (kapıdan kapıya teslim) ,
  • APS tercih edilmesi halinde
başvuru formunun postaya verildiği tarih SGK'na verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
 
  • Adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun SGK'na evrak kayıtlarına giriş tarihi SGK'na verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
  • VEDAT İLKİ
  • uzman@gmail.com
http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=7097

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi