Facebook Takip edebilirsiniz

15 Ekim 2014 Çarşamba

Birikmiş haklarınızı alabilirsiniz

 
Birikmiş haklarınızı alabilirsiniz
SORU: Bizler bir taşeron firmaya bağlı olarak çalışıyoruz. Bu firma ile yaptığımız sözleşmeler genellikle 5-6 aylık sözleşmeler şeklinde oluyor. Ama 3-5 yıldır böyle bir çalışma tarzımız var. Bu durumda bizlerin taşeron firmanın ihaleyi alamaması durumunda birikmiş haklarımızı alabilir miyiz?
 
CEVAP: İş Kanunu'nun 11 ve 12. maddeleri sırasıyla belirli ve belirsiz iş sözleşmelerinin tanımlamakta ve bu sözleşmelerin ayrımının sınırlarını belirtmektedir. Bu düzenlemeye göre, iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı her halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmıştır. Burada önemli olan ayrım işin kendisinin veya süresinin objektif olarak belirlenebilir olmasıdır. Örneğin, sadece bir duvar inşaatının yapılması üzerine yapılan bir sözleşme gibi. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste yani zincirleme şeklinde yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Dolayısıyla sizin durumunuzda da yapmış olduğunuz işin niteliği gereği ve bu tarz sözleşmenin emredici kural gereği sorunuzda belirttiğiniz üzere uzun yıllardır yapıldığı şeklinde bir belirli iş sözleşmesi yoktur. Bu sözleşmeler zincirleme sözleşme kabul edilir ve baştan itibaren belirsiz süreli olarak değerlendirilir.   
Bağlı olduğunuz taşeron firmanın ihaleyi alamaması durumunda ise iş sözleşmenizin işveren tarafından feshedilmesi durumunda kıdem ve ihbar tazminatlarınızı da alabilirsiniz. 
Ancak, sizin yapmış olduğunuz işin niteliği itibari ile, eğer, hâlâ orada çalışmaya devam ediyor olmanız durumunda ise, asıl işveren ile alt işveren arasındaki ilişki muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.

Devrim AVCI

hukuk@evrensel.net

http://www.evrensel.net/kose-yazisi/72477/birikmis-haklarinizi-alabilirsiniz.html#.VD4hI2ccTIV
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi