Facebook Takip edebilirsiniz

13 Ekim 2014 Pazartesi

Bu ülkelerde çalışmış olanlar ERKEN EMEKLİ olacakBu ülkelerde çalışmış olanlar ERKEN EMEKLİ olacak


Emeklilik Uzmanı İsa KARAKAŞ YAZDI: Torba Kanun ile "Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce akit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların akit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir." hükmüne yer verilmiştir.
Bu hüküme bakıldığında Ülkemizin imzalamış olduğu sosyal güvenlik sözleşmelerinden;
Almanya,
Arnavutluk
Avusturya,
Azerbaycan,
Belçika,
Bosna Hersek,
Çek Cumhuriyeti,
Fransa,
Gürcistan
Hırvatistan,
Hollanda,
İsviçre,
Kanada,
Kebek,
KKTC,
Lüksemburg,
Makedonya ve Slovakya ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinde "akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer Taraf ülkedeki ilk işe başlama tarihi de dikkate alınır" hükmü veya bu anlamda benzer hükümler bulunmaktadır.
Sözkonusu hüküm gereğince sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan söz konusu 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki ilk işe başlama tarihi, Türkiye'de hiç çalışma yoksa ya da Türkiye'deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önce ise aylığa hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde Türkiye'de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.
Bu düzenlemeye göre 5510 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanundan önceki sosyal güvenlik kanunlarında sigortalılık süresi şartını öngören uzun vade sigorta kollarından sağlanan hakların tespitinde sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan akit ülkedeki çalışılmaya başlanılan tarih Türkiye'de işe giriş tarihi olarak esas alınacaktır.
 
Örnek:
Türkiye'de  4/1-a   kapsamında 01.06.2014 tarihinde, Almanya'da ise 01.01.1983 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalı AYŞE KARAKAŞ,  Almanya'da 01.01.1983-31.12.1997 süresinde geçen 5400 gün çalışmasını borçlanmıştır. Adı geçen adına tahakkuk ettirilen borç miktarını 12.09.2014 tarihinde ödemiş ve 12.09.2014 tarihinde aylık talebinde bulunmuştur. Bu durumda ilgilinin Türkiye'de ilk işe giriş tarihi 01.01.1983 olarak dikkate alınacak ve aylığa hak kazanıp kazanmadığının tespiti bu tarihe göre yapılacaktır. Bu durumda AYŞE KARAKAŞ, sadece 5000 gün borçlanarak 40 yaşında erken emekli olabilecek
Sosyal güvenlik sözleşmesinde özel hüküm bulunan 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlananların, bu ülkelerin hizmet cetvellerinde sigortalılık süresi olarak bildirdiği işsizlik ödeneği,  hastalık ödeneği,  intibak parası,  sigortadan muaf cüzi çalışma,  çocuk yetiştirme süreleri, bakım süreleri, borçlanma yoluyla ödenen primlere ait süreler, isteğe bağlı prim ödeme süreleri ve benzeri sürelerin başlangıç tarihleri de ilk işe girişin tespitinde dikkate alınacaktır.
Almanya'dan prim iadesi alınan süreler ile İsviçre'den prim transferi yapıldıktan sonra borçlanılan sürelerdeki çalışmaya başlanılan tarih ülkemizde ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.
Söz konusu 18 ülkedeki sigortalılık sürelerini borçlanarak aylık talebinde bulunanların ilk işe giriş tarihinin tespitinde, borçlanma için Kuruma ibraz edilen belgelerdeki başlangıç tarihi esas alınacaktır.
Bu düzenleme, Kanun değişikliğinin yürürlük tarihi olan 11.09.2014 tarihinden itibaren aylık talebinde bulunanların borçlandıkları yurtdışı hizmetlerine istinaden bağlanacak aylıklara hak kazanıp kazanmadıklarının tespitinde geçerli olacaktır. Bu tarihten önce sözleşmeli ülkelerdeki ilk işe giriş tarihinin esas alınarak aylık bağlanması talebinde bulunanların talepleri reddedilmeyecek ve aylığa hak kazanma koşullarının da yerine getirilmesi kaydıyla 6552 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11.09.2014 tarihini takip eden aybaşı itibarıyla aylıkları bağlanacaktır.
Kanunun yürürlük tarihinden önce aylık talepleri reddedilenlerin, bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yeniden müracaat etmeleri halinde aylığa hak kazanma koşullarının da yerine getirilmesi kaydıyla 6552 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 11.09.2014 tarihini takip eden aybaşı itibarıyla aylıkları bağlanacaktır. Söz konusu 3 aylık süreden sonra müracaat edenlerin talepleri ise talep tarihi esas alınarak sonuçlandırılacaktır.
ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ/EMEKLİLİK UZMANI İSA KARAKAŞ
(C)WWW.isakarakas.com
http://www.isakarakas.com.tr/bu-ulkelerde-calismis-olanlar-erken-emekli-olacak/
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi