Facebook Takip edebilirsiniz

31 Ekim 2014 Cuma

Emekli Aylığıma Haciz Gelirse

 

Emekli Aylığıma Haciz Gelirse | MuhasebeNET
Emekli Aylığıma Haciz Gelirse
 
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 93.maddesine göre  sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri , sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları ,devir ve temlik edilemez.
 
Gelir, aylık ve ödenekler ; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir ,aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler ,borçlunun muvafakati  bulunmaması halinde  ,icra müdürü tarafından reddedilir.
 
Buna göre  emekli aylıklarından emeklinin muvaffakati yoksa;
 
Nafaka alacakları ve SGK nın alacakları dışında emekli aylığından kesinti olamaz. Haciz ve bloke konulamaz.
 
Fakat biliyorsunuz bir süredir  Vergi daireleri kendi icra daireleri aracılığı ile e-haciz yapıyor  ve emekli aylıklarına haciz işlemi uyguluyor.
 
Halbuki emekli veya dul yetim hak sahibinin aylığımdan kesinti yapılsın müracatı yazılı izni olmadan Vergi dairesi alacakları için emekli maaşından kesinti yapamaz.
 
SGK emekli maaşlarını yatırırken ilgili Banka farklı bir kodla ayrı hesap açar ve bu hesaba normalde haciz konulmaz. 
 
Fakat vergi daireleri emekli aylıklarına  e-haciz uyguluyor. Böyle bir durumla karşılaştığınızda Vergi dairesine  e-haciz uyguladıkları hesabın emekli aylık hesabı olduğuna dair bankadan alacağınız yazı ile itirazda bulunuyorsunuz. Vergi dairesi itirazı kabul ederde e-haczi  kaldırırsa emekli maaşı üzerinden sorun yok.
 
Eğer itirazı  kabul etmez e haczi kaldırmaz emekli maaşına kesinti uygulamaya devam ederse  işlemin iptali için vergi mahkemesinde dava açılması gerekir.
 
Aslında  emeklinin emekli aylık hesabına haciz konmuşsa, emekli haczi koyduran icra müdürünü şikayet edebilir. Çünkü haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekir.Buna göre hala daha haciz uygulanıyorsa  icra memuru tarafından haciz istenmişse ilgili memuru bulunduğunuz yerin Cumhuriyet Savcısına ve icra tetkik merciine şikayet etmeniz gerekir.
 
Ülkemizde emekliliğin zor olduğu maaşların düşük olduğu düşünülürse e-haczin uygulanmasının ne kadar insafsızca olduğu anlaşılacaktır.
 
DİLEK ETE / ALİTEZEL.COM  

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi