Facebook Takip edebilirsiniz

17 Ekim 2014 Cuma

İşsizlik - İşe İade Sürelerinin Çakışmasında Torba Kanun Etkisi Geçmişe Yürümüyor


İşsizlik - İşe İade Sürelerinin Çakışmasında Torba Kanun Etkisi Geçmişe Yürümüyor
Soru: İşverene karşı işe iade davası açtık ve kazandık. Mahkeme kararı doğrultusunda 4+4 maaş tazminat aldık. Aktif çalışmadığımız halde kurum geriye dönük sigorta yatırdığından İş-Kur çalışırken işsizlik ödeneği almışsınız diye bizi dava etti. Yeni çıkan Torba Kanun bizim mağduriyetimize çözüm olur mu? Fuat EKİNCİ
 
Cevap: İş Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak işsizin kendisine ödenip, ilk işsizlik ödeneği ödemesi ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılıyor. Fakat burada işe iade davası açanlar için farklı bir durum doğuyor. İşsizlik ödeneği alındıktan sonra işe iade davası sonuçlanıp işveren geriye dönük olarak dört aylık ücretleri ödemesi ve primleri de gecikmeli olarak yatırınca işsizlik ödeneği alınan sürenin ilk dört ayı işe iade sonucu ödenen dört aylık prim süresi ile çakışıyor.
 
Bu durumda İş-Kur yersiz ödeme nazarıyla baktığı işsizlik ödeneğini geri istiyor, bu da işçinin dört aylık ödeneği eksik alması sonucunu doğuruyordu. İşte 6552 sayılı Torba Kanunla gelen "4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesi gereği işe iade davası nedeniyle yatırılan primlerin son günü esas alınarak işsizlik ödeneği hak sahipliği belirlenir ve işsiz geçen dönem için ödeme yapılır" hükmü çerçevesinde böylesi durumlarda işsizlik ödeneği fesihten sonraki süre değil işe iade davası nedeniyle sonradan yatırılan primlerin son günü esas alınarak belirlenecek. Böylece işçinin dört aylık ödenek kaybı giderilmiş oluyor.
 
Durum böyle olsa bile bu sizin için bir anlam ifade etmiyor. Zira yasanın yürürlük tarihi 11.09.2014 olduğundan size doğrudan zararı olmasa bile yargı yerinde sizin lehinize bir pozisyon doğuracaktır. Bu bakımdan işe iade davasın kazanmanız nedeniyle İş-Kur'un sizden geri talep ettiği işsizlik ödeneğini konu alacak bir davada kazanma ihtimaliniz yüksektir. 
 
GSS Primleri Geri Alınır mı?
 
Soru: 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe giren genel sağlık sigortası (GSS) adı altında alınan genel sağlık sigortası primlerini iki yıl boyunca düzenli olarak ödemiş bulunuyorum. Herhangi bir borç kaydım yoktur. Ayrıca son onbir aydır da özel bir şirkette çalışıyorum. Ödemiş olduğum genel sağlık sigortası primlerini geri alabiliyor muyum? 1 Ocak 2012 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında düzenli olarak ödediğim genel sağlık sigortası primlerini Torba Yasa ile geri alma durumum var mıdır? G.TALÛ
 
Cevap: 6552 sayılı Torba Yasa 01.01.2012 tarihinden itibaren başlayan GSS kapsamında doğan GSS prim borçlarını silen veya tasfiye eden bir hüküm içermiyor. Torba Kanunla bu konuda gelen iki yarar var. Birincisi gelir testi yaptırmayan GSS'lilere azami miktardan tahakkuk ettirilen prim borçlarının gecikmeli olarak Torba Kanundan sonra da olsa yapılacak gelir testi ile bulunan gerçek gelirden hesaplama yapılarak keseye göre ödemeye imkân tanıyor olmasıdır.
 
İkincisi ise GSS prim borçlarına konan gecikme zam ve faizlerinin kaldırılarak yerine daha insaflı artış içeren enflasyon artışlarına göre ödemenin sağlanmış olmasıdır. Evet GSS prim borcunu ödemeyenler bundan faydalanacak ama prim borcunu bırakmadan ödeyenlerin elde edecekleri bir yarar Torba Yasada yok.
 
Dayan Şükrü Hocam
 
Özellikle vergi dünyasının duayeni Prof.Dr. Şükrü Kızılot hocamızın ani bir rahatsızlıkla yoğun bakıma alındığını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa zamanda ışık tutan misyonuna dönmesini ümitle bekliyoruz.  
ŞEVKET TEZEL / ALİ TEZEL.COM 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi