Facebook Takip edebilirsiniz

30 Ekim 2014 Perşembe

İşten ayrılanın yıllık izin parası alma hakkı var

 
İşten ayrılanın yıllık izin parası alma hakkı var
SORU: Ben bir işyerinde iki yıldır çalışıyordum. İşveren benim iş sözleşmemi feshetti ve benim tazminatlarımı ödedi. Ama benim işyerinden yıllık izin alacaklarım da var. Bunları işveren ödemedi. Bu durumda sadece yıllık izin alacağı için de dava açabilir miyim?
 
CEVAP: İş Kanunu'nun 53. maddesinde, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verileceği yer almaktadır. Kanun yine aynı maddesinde yılık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceğini de ifade etmektedir. İş Kanunu'nun 56. maddesinde de yıllık ücretli iznin uygulanması başlığı altında bu iznin nasıl kullandırılacağı düzenlenmektedir. Bu maddeye göre, yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Yine işveren, yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinlerini yıllık izne mahsup edemeyecektir. 
Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.
Ayrıca, yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır. İşveren, işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir  izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.
Bu maddeye son torba yasa ile getirilen düzenleme de  alt işveren işçilerinin yıllık izinleri ile ilgilidir. Buna göre, alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanacaktır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlü kılınmıştır. 
Dolayısıyla, bu kapsamda kullandırılmayan yıllık ücretli izinler açısından iş sözleşmesinin feshi ile birlikte yıllık izin ücreti alacağı doğmaktadır. Yıllık izin sürelerine ait ücret alacağı iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda talep edilebilecektir. İş Kanunu'nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son alınan ücret üzerinden ödeneceği belirtilmektedir. Bu açıdan iş sözleşmesinin sona erme şeklinin, haklı nedene dayanıp dayanmadığının bir önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığını ispat yükü işverene aittir. 
Dolayısıyla, tazminatlarınızı almış olsanız dahi, yıllık izin ücreti açısından alacaklarınız için iş mahkemesinde bir alacak davası açabilirsiniz.
Devrim AVCI
http://www.evrensel.net/yazi/72586/isten-ayrilanin-yillik-izin-parasi-alma-hakki-var

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi