Facebook Takip edebilirsiniz

17 Ekim 2014 Cuma

İthalatta ÖTV’ye Bandrol Sürprizi

  

İthalatta ÖTV'ye Bandrol Sürprizi
Yurt içinde imal edilen veya ithal edilen radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlardan bandrol ücreti adı altında Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu uyarınca kesinti yapılıyor. Bu kesintilerin ithalde ve dâhilde alınan Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi matrahları ile olan ilişkisi vergilendirme açısından önem arz ediyor.
 
Kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanun ile ticari amaçla ithal edilen radyo ve televizyon ve cep telefonu gibi cihazlar için ithal anında bandrol ücretleri alınacak.Bu düzenleme ile ticari amaçlı ithalatlarda, TRT Kurumu:'na ödenen bandrol ücretleri ithalat vergileri tanımı içerisinde değerlendiriliyor.
  
TRT Bandrol Ücretleri
 
3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu ile radyo, televizyon, video ve birleşik cihazlar için bandrol ücreti uygulaması başlamıştı. Kanun'un amacı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'na (TRT) gelir sağlamak. Bandrol ücretleri video, radyo ve TV gibi cihazların ithalatında veya yurt içi tesliminden önce tahsil ediliyor.
Bandrol kapsamında yer alan radyo, televizyon, video ve birleşik cihazların imalat ve ithalatının düzenlendiği 3093 sayılı Kanun'un 3'üncü maddesi uyarınca; radyo, televizyon, video ve birleşik cihazları imal veya ithal edenler ile ticari maksat dışında yurda getirenlerin bandrol veya etiket alma mecburiyetleri hüküm altına alınmıştır. Anılan madde kapsamında, bandrol ücretinin üç tür muhatabı olduğu görülecektir. Bandrol veya etiket konusu ücretlerin muhatapları aşağıdaki gibidir:
 
a) İmalatçılar
b) Ticari Maksatla İthal Edenler
c) Ticari Maksat Dışında İthal Edenler
 
Ticari maksat dışında ithal etmekten kasıt, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda yer alan ve yurt dışından Gümrük Vergisi muafiyetinden yararlanılarak ithalat yapılmasıdır. Bu madde uyarınca 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nda belirlenen muafiyetlerden yararlanan kişiler de bandrol ücretinin muhatabı olacaktır. 
 
6552 Sayılı Kanun Kapsamındaki Düzenleme
 
6552 sayılı Kanun ile ticari amaçla ithal edilen radyo ve televizyon cihazlarını ithal edecek kişilerin, ithal anından önce TRT'den bandrol almasına ilişkin düzenleme yapılmış bulunuyor.
 
Yapılan bu düzenleme ile ticari amaçlı ithalatlarda TRT Kurumu'na ödenen bandrol ücretlerinin ithalat vergileri tanımı içerisinde yer aldığı değerlendirilmektedir. 
 
6552 Sayılı Kanun Öncesindeki Uygulama
 
6552 sayılı Kanun öncesinde, ticari maksatla bu kapsamda eşya ithal eden şirketler satıştan önce bandrol ücreti veya etiketi ödüyorlardı. Ödenen bu ücretler ithal anında tahsil edilen ÖTV ve KDV gibi ithalat vergilerinin matrahına dâhil edilmiyordu.
 
6552 sayılı Kanun öncesindeki vergi yükünü bir tabloda özetleyelim…

Torba Yasa Öncesi 
CIF Kıymet 1000
ÖTV %20 200
KDV %18 216
Bandrol 60
Toplam Vergi Yükü 476 TL
 

 
6552 Sayılı Kanun Sonrasındaki Uygulama
Bu düzenleme ile ticari amaçlı ithalatlarda TRT kurumuna ödenen bandrol ücretlerinin ithalat vergileri tanımı içerisinde yer aldığı değerlendiriliyor. Böyle bir durumda, ticari amaçla  ithal edilen radyo ve TV yayınlarını almaya yarayan cihazlar için ödenen bandrol ücretleri ithalat vergileri tanımı içerisinde değerlendirileceği için ithal anında ödenen ÖTV ve KDV matrahına ilave edilecek. Bu durum sonucunda, TRT bandrolüne tabi eşya ithal eden şirketler tarafından ithal anında ödenen vergiler artacak.
6552 sayılı Kanun sonrasındaki vergi yükünü ise aşağıdaki tabloda özetleyelim…
Torba Yasa Sonrası 
CIF Kıymet 1000
Bandrol 60
ÖTV %20 212
KDV %18 228,96
Toplam Vergi Yükü 500,96 TL
Sonuç olarak…
6552 sayılı "İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" ile yapılan değişiklik sonrasında ticari amaçla radyo ve TV yayını almaya mahsus cihazları ithal eden şirketlerin vergisel yükü % 2,46 oranında artış göstermiş durumda. ​
Yazarlar: Murat Palaoğlu (Gümrük ve Dış Ticaret, Direktör) & Hakan Uçak (Gümrük ve Dış Ticaret, Kıdemli Müdür)
 
 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi