Facebook Takip edebilirsiniz

1 Ekim 2014 Çarşamba

Konut Alımında Tapu Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesi


Konut Alımında Tapu Satış Bedelinin Düşük Gösterilmesi
Tapu harçları belediyenin açıkladığı metrekare fiyatları üzerinden hesaplanır. 2014 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro Harçları 'Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nde yayımlandı. Buna göre 2014 tapu harcı oranları, alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı olmak üzere binde 20 olarak belirlenmiştir.
  
Apartman inşa edip daire,kat ve dükkan halinde satanlar bu satıştan doğan kazançları Ticari Kazanç hükümleri çerçevesinde değerlendirilmekte olup,satış bedelinin tapudan düşük beyan edilmesi  gelir idaresi ile mükellef arasında sorunlara sebebiyet vererek hem alıcı hem de satıcının  cezalı durumlar ile karşılaşmaması için tapu devrinin gerçek değer( kdv hariç rakam) üzerinden tapudan beyan edilmesi ve fatura bedelinin de bu değer üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Konut kredisi kullanılan bir dairede , alınan krediyle beyan edilen satış tutarının uyumlu olup olmadığına bakılarak yapılan çapraz sorgulamalarla müteahhitlerin satış beyanlarının doğru olup olmadığı ortaya çıkarılabilmektedir. (BA-BS Form ile tapu devir tutarları )
  
Tapu harcının meskenin gerçek değerinden ödemediği zaman bu durumun tespiti halinde eksik ödenen  tutarın  tahsil edilmesi ile beraber  % 25 vergi ziyaı cezası  ve gecikme faizinin de alınacağı unutulmamalıdır.Gayrimenkulün alım-satım bedelinin düşük gösterildiği durumlarda, gerçek değerin, Vergi Usul Kanunu'nun 371. maddesine göre pişmanlıkla beyan edilmesi durumunda, zamanında ödenmeyen tapu harcı ile tahakkuk eden pişmanlık zammını, dilekçe ile haber verme tarihinden başlayarak 15 gün içinde ödeyenler, gayrimenkulün tapu harcına esas olan değerini yükseltmiş olurlar.
  
Hem alıcı hem de satıcıların daire alım ve satımında bu hususlara dikkat edilmesi keza bu işlemin oluş tarihini takip eden takvim yılından başlamak üzere beş yıl içinde bu gibi yaptırımlar ile karşılaşmak mümkün olup,bankadan kredi karşılığı daire satışında kanaatimce kredi tutarı kadar bile tapudan devir yapmak ve fatura düzenlemek yeterli gelmez çünkü gelir idaresi bilmektedir ki bankadan geçen kredi miktarı o konutun  %  75 ine tekabül etmektedir.Yani kısaca gerçek değer üzerinden fatura düzenlemek en doğru yöntem olsa gerek.
 
Önder ÖZSOY
SMMM


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi