Facebook Takip edebilirsiniz

31 Ekim 2014 Cuma

Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri

 

 Seçilmiş Gelir İdaresi özelgeleri
Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlamaktadır. Daha da önemlisi, aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğurmaktadır. Bu kurallar, özelgeleri önemli bir hukuk kaynağı haline getirmiştir.
 
Bu nedenle, Gelir İdaresi'nce verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.
Son zamanlarda yayımlanan yüzlerce özelge arasından seçtiğim bazılarının kısa özetleri aşağıda yer almaktadır. Özetlenen özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresi internet sitesinden ulaşmak mümkündür.
 
Manevi tazminat ödemesi gelir vergisine veya veraset ve intikal vergisine tabi midir?
(27.08.2014 tarih ve 495 sayılı özelge)
Çalışan personele mahkeme kararı gereği ödenen manevi tazminat bedeli, fiili bir çalışma ya da hizmetin karşılığı olmadığından, ücret olarak değerlendirilemez. Bu nedenle söz konusu ödeme üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekir.
İvazsız intikal olarak kabul edilmemesi nedeniyle, maddi ve manevi bir zarar karşılığı ödenen paraların veraset ve intikal vergisine tabi tutulması da mümkün değildir.
 
Serbest meslek erbabının ödediği mali sorumluluk sigortası gider kabul edilir mi?
(17.07.2014 tarih ve 215 sayılı özelge)
Mesleki faaliyet sırasında meydana gelecek zararlara karşı yaptırılan mali sorumluluk sigortası, Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan şahıs sigortası kapsamında değildir. Bu nedenle ödenen sigorta priminin, yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılması mümkün değildir.
 
Bağımsız denetçi belgesine ilişkin kurs ve yetkilendirme belgesi ücreti gider kaydedilebilir mi?
(17.07.2014 tarih ve 215 sayılı özelge)
Bağımsız denetçi belgesine ilişkin kurs gideri ile belge ücreti Gelir Vergisi Kanunu'nun 68. maddesinde indirilecek giderler arasında sayılmamıştır. Bu nedenle, söz konusu giderler serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmez.
Ancak, bağımsız denetçi belgesine ilişkin eğitim giderlerinin anılan kanunun 89. maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan şartların taşınması halinde, yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılması mümkündür.
 
Serbest meslek erbabının dış giyim harcamaları mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir mi?
(02.06.2014 tarih ve 1546 sayılı özelge)
Serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmetinin ifasında kullanılan dış giyim eşyaları, faaliyetin yürütülmesine mahsus olmayıp iş dışında da kullanılmaya elverişlidir. Bu nedenle, giyim eşyaları için yapılan harcamaların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.
 
Belli bir ciroyu aşan müşterilere verilecek hediyeler için fatura düzenlenmeli midir?
(24.07.2014 tarih ve 1948 sayılı özelge)
Pazar payını arttırmak amacıyla belli bir ciroyu aşan müşterilere verilecek;
Ticari araç gibi tescile tabi hediyeler için müşteriye teslim tarihinden itibaren yedi gün içinde fatura düzenlenmesi gerekir.
Diğer hediyeler için fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
Ayrıca, hediye ürünlerin taşınması esnasında şirket tarafından üzerine "hediyelik ürün" şeklinde bir ibarenin düşüldüğü sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Şirketin ürettiği elektriğin kendi bünyesinde kullanılması halinde fatura düzenlenmesi gerekir mi?
(14.07.2014 tarih ve 102 sayılı özelge)
Üretilen elektriğin şirkette kullanılması durumunda, müşteriye satılan bir mal veya yapılan bir iş söz konusu olmadığından, şirketin kendi adına fatura düzenlemesine gerek bulunmamaktadır.
 
Fatura düzenlenmesinde yedi günlük süre nasıl hesaplanır?
(08.07.2014 tarih ve 104 sayılı özelge)
Mal teslimi ve/veya hizmet ifalarına ilişkin belge düzeninde sürenin gün olarak belirlenmesi sebebiyle, 7 günlük sürenin hesabında, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı ilk gün hesaba katılmadan takip eden günden başlanması gerekmektedir.
 
Elektronik ortamda düzenlenecek faturalarda yedi günlük süre dikkate alınır mı?
(14.07.2014 tarih ve 106 sayılı özelge)
Gerek kâğıt ortamında gerekse elektronik ortamda düzenlenecek faturaların malın teslimi ve/veya hizmetin ifasından itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi gerekmektedir. Söz konusu yedi günlük süre azami süre olduğundan, bu süreye uyulmaması halinde Vergi Usul Kanunu'nda öngörülen cezalar uygulanır.
 
RECEP BIYIK / DÜNYA 
 

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi