Facebook Takip edebilirsiniz

30 Ekim 2014 Perşembe

Tazminatlarının Ödenmeyeceği Baskısı İle İstifa

 

Tazminatlarının Ödenmeyeceği Baskısı İle İstifa
İşçi işverene verdiği dilekçede şahsına ait özel nedenlerden ve bundan sonra yeterli performansı sergileyemeyeceğinden dolayı tazminatlarının ödenerek iş sözleşmesinin feshedilmesini talep etmiş, talebi doğrultusunda tazminatları ödenerek, iş sözleşmesi feshedilmiştir.
Daha sonra bu işçi, istifa dilekçesi vermediği takdirde tazminatlarının ödenmeyeceği baskısı altında dilekçeyi imzaladığını ileri sürerek ve iş arkadaşlarını da bu duruma tanık göstererek, işe iade davası açmıştır.
Sonuç?
Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 26.11.2007 tarih ve E.2007/35800, K.2007/35329 sayılı Kararını okuyalım.
''Taraflar arasında iş sözleşmesinin ne şekilde sona erdiği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı sözleşmenin işverence feshedildiğini ileri sürerken, davalı işveren, ikale ( karşılıklı anlaşma ) yolu ile sözleşmenin sona erdiğini savunmuştur. Dosyada mevcut ve imzası davacı tarafından inkar edilmeyen dilekçede davacının şahsına ait özel nedenlerden ve bundan sonra yeterli performansı sergileyemeyeceğinden dolayı tazminatlarının ödenerek iş sözleşmesinin feshedilmesini talep ettiği anlaşılmaktadır. Davalı işverence iş sözleşmesinin feshi davacının belirtilen talebine dayandırılmıştır. Davacı tanıkları dilekçe vermediği takdirde tazminatlarının ödenmeyeceği baskısı altında davacının dilekçeyi imzaladığını açıklamışlarsa da, tanıkların aynı durumda olmaları nedeni ile dava sonucundan menfaatleri bulundukları açıktır. Kaldı ki, tazminatların ödenmeyeceği şartının tek başına iradeyi sakatladığını kabul etmek de mümkün değildir. Somut olayda, iş sözleşmesi tarafların karşılıklı anlaşması sonucu sona ermiş olduğundan davacının işe iade isteği reddedilmelidir.''
           
Kaynak : AloSGK.Com
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi