Facebook Takip edebilirsiniz

17 Ekim 2014 Cuma

TOBB Araştırma Merkezi: İşsizlik daha da artacak


TOBB Araştırma Merkezi: İşsizlik daha da artacak
Tahminleri büyük oranda tutan TOBB Araştırma Merkezi, gelecek ay işsizliğin çift haneli rakamlara yükseleceğini belirledi. Gelecek ay sanayi istihdamı da düşecek.
TOBB Araştırma Merkezi: İşsizlik daha da artacak
 
İstihdam eğilimlerini veriler üzerinden analiz eden TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOBB ETÜ-SPM), TÜİK tarafından kasımda açıklanacak Ağustos 2014 işsizlik oranının yüzde 10,3'le çift haneli rakamları göreceği belirledi.
 
İKİ AYDIR TUTTURUYOR
 
SPM son 2 aydır gelecek ayki işsizlik verilerinin ne olabileceğini tahmin ediyor. Haziran ve temmuz aylarında TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını büyük isabetle hesaplayıp önceden tahmin eden SPM, ağustos ayında işsizliğin daha da yükselerek çift haneye gideceğini bir ay önceden açıkladı. SPM, ilk olarak haziran ayı için işsizlik oranını yüzde 9 olarak tahmin etti, TÜİK'in resmi verisi yüzde 9,1 çıktı. SPM, önceki gün açıklanan yüzde 9,8'lik temmuz ayı işsizlik oranını da yüzde 9,6 olarak önceden tahmin etmişti.
 
53 BİN KİŞİ AZALACAK
 
SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan gözetiminde araştırmacılar Pınar Kaynak, Ozan Acar ve Mustafa Enes Kaya'nın hazırladığı çalışmaya göre ağustosta işsizlik yüzde 10,3'e tarım dışı işsizlik 0,6 puan artışla yüzde 12,6'ya yükselirken istihdam ve işgücüne katılım oranı düşecek. Ayrıca, en önemli tartışma konularından sanayi sektörü istihdamında kan kaybı sürecek. İstihdam 53 bin kişi azalarak 5 milyon 200 bine inecek. 
 
 
 
BÜYÜME YAVAŞLIYOR
 
Araş­tır­ma­da, son bir­kaç dö­nem­dir sa­na­yi­de ya­vaş­la­ma uya­rı­sı ya­pıl­dı­ğı, bu du­ru­mun tem­muz ayın­da da ra­kam­la­ra yan­sı­dı­ğı­nı be­lir­til­di. Ça­lış­ma­da, "İç ve dış ge­liş­me­le­rin eko­no­mik bü­yü­me­yi olum­suz yön­de et­ki­le­me­si ve bu du­ru­mun iş­gü­cü pi­ya­sa­la­rı­na ne­ga­tif yan­sı­ma­la­rı­nın sür­me­si bek­len­mek­te­dir. Yap­tı­ğı­mız tah­min­ler de bu bek­len­ti­le­ri­mi­zi des­tek­ler
ni­te­lik­te­di­r" de­nil­di.
 
ORAN: GERÇEK RAKAM YÜZDE 17.1
 
CHP Milletvekili Umut Oran, Türkiye'de gerçek işsizliğin yüzde 17,1 olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Oran, şu konuların altını çizdi:
 
- Sadece aktif olarak iş arayanları kapsayan dar tanımlı işsizlik verileri, buzdağının görünen ucu.
 
- Temmuz 2014'te sayıları 2 milyon 580 bine ulaşan "umudunu yitirip iş aramaktan vazgeçen" işsizler de dahil edildiğinde, işsizler ordusu 5 milyon 456 bine, işsizlik oranı yüzde 17.1'e ulaşıyor.
 
- Bu kadarla da kalmıyor; 3 milyon 479 bin kişi tarım ya da ticaretle uğraşan ailesinin yanında "ücretsiz aile işçisi" olarak tasnif ediliyor.
 
- 57 milyonu aşan 15 yaş üstü nüfusun 28 milyona yakını işgücü dışında yer alıyor; bunların da 12 milyona yakını ev hanımı.
 
ERDOĞAN SÜZER / BUGÜN 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi