Facebook Takip edebilirsiniz

8 Ekim 2014 Çarşamba

Torbaya Koyulan Kasa Ve Ortak Alacakları

 
Torbaya Koyulan Kasa Ve Ortak Alacakları
Bilindiği üzere kamuoyunda "torba yasa" olarak da anılan  "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" 11.09.2014 tarih 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.  146 madde den oluşan ve alacakların yeniden yapılandırılması yanında bazı Kanun ve KHK'lerde değişikliği içeren 6552 sayılı Kanunla;
1. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen bazı kamu alacaklarının (vergiler, cezalar, gecikme zamları, gecikme ve faizleri, vb.)
 
2. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen bazı kamu alacaklarının (gümrük vergileri)    
 
3. 3- SGK prim borçları ve cezalarının,
 
4. SMMM ve YMM'lerin üyesi oldukları odalara aidat borçların,
 
5. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar Borsalar Kanununu hükümlerine göre oluşan aidat vb. borçların,
 
6. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununu hükümlerine göre oluşan aidat vb. borçların,
 
7. Araç muayenesinin süresinde yaptırılmamasına ilişkin borçların,
 
8. Yüksek Öğretim Kanunu ve Devlet Memuru Kanunu hükümlerine göre oluşan bazı borçların,
 
9. Tüzel kişiliği sona eren mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birliklerinin borçların,
yapılandırılması düzenlenmiş,  kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklarla ilgili düzeltme işlemlerinin yapılmasına imkan sağlanmıştır. Burada Kasa ve ortaklar hesabına değinmek istiyorum ki,
          
Biz mali müşavirler açısından Kasa ve Ortaklara alacaklar hesaplarının düzenlemesinin yapılması gerçekten bir fırsat, %3 vergi oranı yüksek kasa tutarları ve ortak şirket ilişkilerinde yüksek ödemelere neden olabilir. Ama incelemelerde denetçilerin ilk bakacağı kalemler, onların ağzından söylüyorum hep, kasa ve ortak hesapları olmuştur. Bu durum ileride yüksek kasa tutarları veya ortaklar alacakları hesapları ile inceleme sonucu oluşacak cezaları yüksek kılacaktır, buna ayrılacak zaman, gecikme zammı ve faizleri de hesaba kattığımızda torba yasa ile ödeyeceğiniz %3 deve de kulak kalacaktır. Biz müşterilerimize bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini diğer yapılandırılmalardan da özellikle SGK prim borçları, Bağ-kur borçları, aidat borçlarının da yapılandırılması gerektiğini şiddetle söylüyoruz.
    
  Bu torba yasalarının yararları olmasına karşın açıkçası mükellefte her zaman bir af umudunun oluşması ile vergi, SGK, MTV v.b kamu borçlarının ödenmemesi ve bu durumun bir nevi ödemeyeni nasıl olsa af çıkar beklentisi ile ödüllendirmesi olarak algılanmaktadır. Maliye iyi bir çalışma yaparak düzenli borçlarını ödeyen mükellefleri ödüllendirmelidir. SGK da %5 ödeme indirimi, diğer vergi çeşitlerinde de yapılmasının gerekli olduğuna inana bir meslek mensubuyum ve bu konuda çalışmaların hızlanması gerektiğini belirtmeliyim. Gelecek yıllarda torbamıza af değil, ödüllerimizi koyarız diye umut ediyorum.

 
Adem KEDİCİ
SMMM
KAYNAK : http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=8458


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi