Facebook Takip edebilirsiniz

8 Ekim 2014 Çarşamba

Ulusal Bayram Ve Genel Tatillerde Çalışanların Hakları Verilmeli Yoksa İdari Para Cezalarına Hazır OlalımUlusal Bayram Ve Genel Tatillerde Çalışanların Hakları Verilmeli Yoksa İdari Para Cezalarına Hazır Olalım
Genel tatil ve ulusal bayram günlerinin neler olduğu ve uygulama şekilleri  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ve bu kanunu  değiştiren 2818 sayılı kanunda  öngörülmüştür.
 
a)    Ulusal Bayram günü
Yalnız cumhuriyetin ilan olduğu 29 Ekim günüdür. Bayram 28 Ekim günü saat: 13.00'de başlar, 29 Ekim günü devam eder.
 
 
b)    Genel Tatil günleri
Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ,1 Mayıs genel tatil günleridir.
 
-  Resmi Bayramlar; 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, 30 Ağustos günü Zafer Bayramı
 
- Dini Bayramlar   Ramazan bayramı, arife günü saat: 13.00'den itibaren 3,5 gün; Kurban bayramı arife günü saat 13.00' den itibaren 4,5 gün
 
 
-  1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma günü tatilidir
 
Bir takvim yılı içerisinde 14.5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü vardır.
Ulusal bayram günü 29 Ekim'dir. Ulusal  bayram 28 Ekim saat 13.00'dan itibaren başlar ve 1.5 gün'dür.
Genel tatil günleri ise 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 3.5 gün ramazan bayramı ve 4.5 gün kurban bayramı olmak üzere toplam 13 gün'dür.
 
Kanunda  29 Ekim gününde işyerinin kapatılmasını öngören hüküm karşısında, işin niteliği gereği devamlı çalışmak zorunda olan işyerlerinin durumlarının ne olacağı sorusu karşısında, Yargıtay 2. Ceza  Dairesinin 17.09.1985/6678 tarih ve esas sayılı kararında, 2429 sayılı Yasa ile 29 Ekim günü işyerlerinin kapatılması zorunluluğunun getirilmesiyle birlikte, buna uymayanlar hakkında bir ceza yaptırımının öngörülmemiş olması nedeni ile sanığın beraatına karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
 
4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere;
 
-  Kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak,
 
-  Tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.
 
-  Parça başına, akort, götürü veya yüzde usulü ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti, ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan ücret, Ulusal Bayram veya Genel Tatil günlerinde çalışan işçiye ödenecektir.
 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 44'üncü maddesine göre, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabilecektir.
 
Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir.
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışanlara izleyen günlerde izin kullandırılması 4857 sayılı kanuna aykırıdır.
Ulusal bayram ve genel tatil çalışması fazla çalışma olmadığından, bu tür çalışmaların denkleştirilmesi yada serbest zaman kullandırılması çalışanlardan istenemez.
 
 
ARİFE GÜNÜ
Vardiya çalışanlarının Ulusal Bayram ve Dini Bayramlarda Arife günü 13'den sonra başladığı için çalışmalarda ½ yevmiye ilave edilecektir.
 
 
ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL  GÜNLERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖDENMEYEN ÜCRET İÇİN İHTİRAZİ KAYITIN ÖNEMİ
İşçiler için  bu konuda  imzalı ücret bordrolarında ulusal bayram ve genel tatil ücretlerinin ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından daha fazla çalışıldığının ileri sürülmesi mümkün değildir.
Ancak, işçinin alacağının bordroda görünenden daha fazla olduğu yönünde bir ihtirazi kaydının bulunması halinde, ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının ispatı her türlü delille yapılabilir.
 
Buna karşın, bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda dahi, işçinin geçerli bir yazılı belge ile bordroda yazılı olanın dışında ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı delille kanıtlaması gerekir.

 
İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI
Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçilere ilave bir ücreti ödemeyen işverenlere idari para cezası uygulanacağına yönelik 4857 sayılı İş Kanunu'nda açıkça  bir hüküm bulunmamaktadır.
 
ÇSGB İş Müfettişleri tarafından yapılan şikayet ve incelemelerde  işçinin ücretiyle 4857 sayılı  Kanundan doğan veya TİS'den ya da iş sözleşmesinden doğan ücretini kasten ödememe veya eksik ödeme gerekçesiyle, 4857/ 32'nci maddesine uygulamamaktan, 4857/ 102/a maddesi gereğince, bu durumdaki her işçi ve her ay için;
 
 
4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI
(01.01.2014 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad.
Ceza Mad.
Cezayı Gerektiren Fiil
Ceza Miktarı (TL)
32
102/a
Ücret ile Kanundan veya TİS'den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
139
 
Eksik ödenen ücretten dolayı gelir vergisi ve buna bağlı bir kat vergi ziyanı cezası öder.
 
 
Eksik ödenen ücret nedeniyle geçmişe dönük ek aylık prim  ve hizmet bildirgesi alınacak 2 kat kadar Asgari Ücret tutarında İPC ödenecek,gecikme zammı da tahakkuk edecektir.
 
TÜM OKURLARIMIN KURBAN BAYRAMINI TEBRİK EDERİM
 
VEDAT İLKİ/alitezel.com


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi