Facebook Takip edebilirsiniz

17 Kasım 2014 Pazartesi

Basit Usulde Araç Satışı Ve Fatura DüzenlenmesiBasit Usulde Araç Satışı Ve Fatura Düzenlenmesi  
Bilindiği gibi, basit usule tabi mükellefler tarafından muhtelif demirbaş satışlarının faturayla belgelendirilmesi zorunludur. Basit usule tabi mükellefin aracında oluşan hasar nedeniyle mükellef  tarafından ödenen sigorta şirketinden tahsil edilen masraf tutarının, sigorta şirketine yansıtılması amacıyla fatura düzenlemesi gerekecektir. 
      Diğer taraftan, basit usule tabi mükelleflerin herhangi bir demirbaş satışı da aynen yukarıda izah edildiği gibi araç satışı gibi faturalandırılacaktır. Burada önemli olan husus şudur: fatura edilecek demirbaş veya araçlar işletmeye kayıtlı olmalıdır. Bunun dışında basit usule tabi mükellefin özel mülkiyetine kayıtlı herhangi bir menkul veya gayrimenkul basit usul mükellefiyetle ilişkilendirilmeyecek olup, dolayısıyla faturalandırılmaz.  
      Konuyla ilgili olarak,  Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir özelgede basit usule tabi mükellefin sigorta şirketine sigortalattırdığı işletmesine ait bir araç ile ilgili sigorta şirketinden tahsil ettiği masraf tutarının sigorta şirketine yansıtılması maksadıyla faturalandırılması gerektiği vurgulanmıştır.  Ayrıca, düzenlenecek fatura üzerinde KDV dahil masraf tutarının belirtilmesi ve bu bedel üzerinden de ayrıca KDV hesaplanması gerekecektir.
 
  Konuyla ilgili olarak, KDV 60 no'lu sirkülerin (1.2.1) bölümünde açıklamalar yapılmıştır. 
  Bkz. Maliye Bakanlığı Özelgesi, 05.08.2014 gün 67854564-105-160 sayı
 


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi