Facebook Takip edebilirsiniz

17 Kasım 2014 Pazartesi

Eksik Günlerini 07-Puantaj Kayıtları Olarak Seçenlerin Borçlanma Hakkı Bulunmuyor

 Eksik Günlerini 07-Puantaj Kayıtları Olarak Seçenlerin Borçlanma Hakkı Bulunmuyor
01.01.2012 tarihinde yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası uygulaması ile 30 günden az çalışanlar için eksik günlerinin 30 güne tamamlama mecburiyeti getirildi. Bu tarihten itibaren GSS primi ödemeden sağlık yardımı almak imkansız hale geldi. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler eksik günlerini İsteğe Bağlı Prim ödeyerek ya da gelir testi yaptırarak eksik günlerini tamamlayacaklar.
Eksik günlerini GSS primi ödeyerek tamamlamak isteyen çalışanlar, ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma Vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırmak, çıkacak sonuca göre çıkacak GSS primini ödeyecektir.
Gelir testi yaptıranlar için belirlenecek ödeme tutarı şu şekilde tespit edilir.
(01.07.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında asgari ücret 1.134,00 TL dir. Hesaplama bu tutara göre yapılmıştır.)
Aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutara göre;
1- Geliri, asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primlerini devlet ödeyecek,
2- Geliri, asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında ise 45.36 TL,
3- Geliri asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise, 136,08 TL,
4- Geliri asgari ücretin iki katından fazla ise, 272,16 TL,
GSS primi ödeyecek.
İsteğe Bağlı Sigorta Primi ödeyenler ise hem emeklilikle ilgili primlerini hem de genel sağlık sigortası primlerini ödemiş olacaklar. Bu şekilde ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri emeklilik açısından SSK (4/a) sigortalılığına sayılacaktır.
Bunun yanında, eksik günlerini isteğe bağlı ya da GSS primi ödemek istemeyenler de var. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler işverenlerine müracaat ederek 30 günden eksik günlerini 06-Kısmi İstihdam değil, 07-Puantaj Kayıtları olarak gösterilmesini istemektedirler.
07-Puantaj Kayıtları tercih edildiğinde eksik kalan günler için GSS primi ödenmeyecektir.
Bu durumda, emekli olmak için tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısından mahrum kalınmakla birlikte daha sonra bu süreleri borçlanma imkânı da bulunmamaktadır.
Kısaca, emekli olmak için gün sayısına ihtiyaç duyanlar veya duyacaklar eksik günlerini 07-Puantaj Kayıtları olarak göstermesinler.
 
Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı
http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=8656

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi