Facebook Takip edebilirsiniz

12 Kasım 2014 Çarşamba

İş güvenliği uzmanlarının rehberlik ve gözetim görevi

İş güvenliği uzmanlarının rehberlik ve gözetim görevi
Son yılların gözde ve tercih edilen mesleklerinden birisi iş güvenliği uzmanlığıdır. Özellikle son dönemlerde yaşanan ve kamuoyunda ciddi infiale sebep olan iş kazalarıyla birlikte iş güvenliği uzmanlarının önemi bir kat daha artmıştır. Artık işletmelerin mutlaka iş güvenliği uzmanlarıyla birlikte ve onların rehberliğinde çalışması gerekmektedir.
 
6331 sayılı Yasa'ya göre iş güvenliği uzmanlarının rehberlik ve gözetim görevlerinin işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlamakta büyük yararı olacaktır.
 
İş güvenliğinde rehberlik
 
İş güvenliği uzmanlarının, işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmaları gerekmektedir. Özellikle ergonomik çalışmaya için yapılacak öneriler meslek hastalıklarının önlenmesine katkıda bulunacaktır
 
İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri ve önerileri işverene yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir. Bu anlamda tespit ve öneri defterine görüşlerini ve tespitlerini kaydetmeleri gerekmektedir.
 
İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmaları da iş güvenliği uzmanlarının rehberlik faaliyetleri arasındadır.
 
İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak görevi vardır.
 
Çalışma ortamı gözetimi
 
Yine iş güvenliği uzmanlarının bir diğer önemli görevi de çalışma ortamının gözetimidir.
 
İş güvenliği uzmanlarının çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmeleri ve kontrol sonuçlarına göre işletmelere önerilerde bulunmaları gerekmektedir.
 
İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmaları işletmelerin risklerini azaltacaktır. Bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yaptırılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek de iş güvenliği uzmanlarının önemli bir sorumluluğudur.
İBRAHİM IŞIKLI / DÜNYA 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi