Facebook Takip edebilirsiniz

5 Kasım 2014 Çarşamba

Puan Kazandıran Alışveriş Kartları ve Hediye Çeklerinin KDV’si

 

Puan Kazandıran Alışveriş Kartları ve Hediye Çeklerinin KDV'si
Özellikle perakende sektöründe kurumlar, satışlarını artırabilmek ve kendilerine bağımlı bir müşteri kitlesi yaratabilmek amacıyla müşterilerine alışveriş yaptıkça puan kazandıran kartlar dağıtıyor veya hediye çeki veriyorlar. Peki, müşterilerinin sonraki harcamalarında kullanmak üzere  kazandıkları puanlar ve elde ettikleri hediye çekleri KDV matrahının tespitinde iskonto olarak dikkate alınabilir mi?
 
İdare'nin son zamanlarda yayımladığı bir muktezasında; kazanılan puan ve hediye çeklerinin sonraki alışverişlerde kullanılması halinde, KDV matrahından iskonto olarak düşülemeyeceği belirtilmiştir. Uzun süre önce yayımlanan muktezalarda da genel olarak aynı görüş bildirilmiştir. Görüşün dayanak noktası ise, KDV Kanunu'nun 25/a maddesidir. Söz konusu maddede, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticarî teamüllere uygun miktardaki ıskontoların KDV matrahına dâhil olmayacağı belirtilmiştir. Bu hükme istinaden, müşterilerin harcadıkça kazandıkları puan ve hediye çeklerini sonraki alışverişlerinde kullanmaları halinde,  söz konusu indirim tutarlarının önceki satışlara ait olması sebebiyle kullanım esnasında yapılan satış işleminden ıskonto olarak indirilmesi mümkün değildir. Iskonto olarak KDV matrahından indirilemeyen puan ve hediye çeki bedelleri, "760- Satış ve Pazarlama" giderlerine kaydedilebilecektir.
 
Peki, bu işlemlerin muhasebe kaydı nasıl yapılacak? Konuyla ilgili örnek muhasebe kayıtlarını inceleyelim... 
 
Örnek: 
 
Bir müşteri, KDV hariç 100 TL'lik alışveriş yapmış ve bu alışverişi neticesinde 5 TL alışveriş puanı kazanmıştır. 
 
Müşteri, kazandığı puanı kısa bir süre KDV hariç 150 TL'lik yeni alışverişinde kullanmıştır.
 
İlk satış işleminin kaydı: ​​
100 Kasa veya 108 Kredi Kartı POS hesabı118 
600 - Yurtiçi Satışlar100
 391 - Hesaplanan KDV18
Kazanılan puanların takibi:
900 - Nazım hesaplar - Puan Alacakları5 
 901 - Nazım hesaplar - Puan Borçları5
Kazanılan puanların sonraki alışverişte kullanımı:
100 Kasa veya 108 Kredi Kartı POS hesabı172 
760 - Satış Pazarlama ve Dağıtım Giderleri5
600 - Yurtiçi Satışlar150
 391 - Hesaplanan KDV27
Nazım hesaplarda takip edilen puan bakiyesinin kapatılması:
901 - Nazım hesaplar - Puan Borçları5 
 900 - Nazım hesaplar - Puan Alacakları5
 
KDV matrahından indirimi mümkün olmamakla birlikte, işlemin muhasebe kaydını tevsik etmesi açısından, kullanılan puan ve hediye çeki bedellerinin satış faturasında yer alan "ödeme türü" bölümünde "puan kullanımı" veya "hediye çeki kullanımı" şeklinde gösterilmesini tavsiye ederiz.
 ​ Damla Uzun
http://www.kpmgvergi.com/Blog
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi