Facebook Takip edebilirsiniz

18 Aralık 2014 Perşembe

Gebe veya emziren kadınların çalıştırılması

 
Gebe veya emziren kadınların çalıştırılması
Son yazımızda, kadın işçilerin gece çalıştırılması konusunu ele almış bu yazımızda da gebe veya emziren kadınların çalıştırılmasını ele alacağımızı belirtmiştik.
24 Temmuz 2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete'de; "Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik"in 8-11'inci maddeleri gebe veya emziren kadınların çalıştırılması usül ve esaslarını hüküm altına almıştır.
Buna göre;
Gece çalışması
(1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar.
(2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece çalıştırılmaz. (Md.8)
Çalışma saatleri
(1) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. (Md.9)
Analık ve süt izni
(1) Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74'üncü maddesi hükümleri uygulanır.(Md.10)
Gebe çalışanın muayene izni
(1) Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir. (Md.11)
Emziren çalışanın çalıştırılması
(1) Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz. (Md.12)
Oda ve yurt açma yükümlülüğü
(1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren çalışanların emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta EK-IV'te belirtilen şartları taşıyan bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
(2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150'den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındakiçocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın EK-IV'te belirtilen şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür.
(3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler.
(4) Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır.
(5) Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil edilir. (Md.13)

Engin MALAY

emalay@gazeteyenigun.com.tr

http://www.gazeteyenigun.com.tr/koseyazilari/30248/gebe-veya-emziren-kadinlarin-calistirilmasi
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi