Facebook Takip edebilirsiniz

15 Aralık 2014 Pazartesi

Şirket ortaklığının emekli maaşı alma hakkına etkisi

  Şirket ortaklığının emekli maaşı alma hakkına etkisi
Soru: "Kocam 2002 yılında vefat edince SSK'dan dul maaşı almaya başladım. Babamın 2007 yılında ölmesi sonrası babamdan da Bağ-Kur yetim maaşı bağlandı. 2010 yılında oğlumun kurduğu bir şirkete cüzi hisseyle ortak oldum. Benim şirket ortaklığımın emekli maaşlarıma olumsuz bir yansıması olur mu?" [İsmi Saklı Okurumuz]
 
ŞİRKET ORTAKLARI BAĞ-KUR SİGORTALISI OLUR
5510 sayılı Reform Yasasına göre limitet şirket ortakları ile anonim şirketlerin yönetim kuruluna seçilmiş ortakları zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olurlar. Dolayısıyla bu nitelikte ortaklığı bulunan kişiler kendi sigortalılığı nedeniyle yaşlılık aylığı (emekli maaşı) almıyor iseler Bağ-Kur tescili yapılarak prim ödemeleri gerekir. Ödenecek olan prim brüt asgari ücretin yüzde 34,50'si ile bunun altı buçuk katı arasında olur. Prim miktarını sigortalının kendisi seçer. Bir seçim yapmamış ise brüt asgari ücreti seçtiği kabul edilir ve her ay için 1.134x%34,50=391,23 TL prim borcu tahakkuk eder.
Şirket ortağı kendi sigortası nedeniyle yaşlılık aylığı veya SSK malullük aylığı alıyor ise bu kez emekli maaşının yüzde 15'i oranında destek primi kesintisi yapılır. Şirket ortağına 1 Ekim 2008 tarihinden önce Bağ-Kur malullük maaşı bağlanmış olan kişiler şirket ortağı olurlarsa yine malullük maaşından destek primi kesilir. Ancak 1 Ekim 2008 tarihinden sonra Bağ-Kur malullük maaşı almakta olanlar şirket ortağı olunca Bağ-Kur malullük maaşları kesilir ve normal Bağ-Kur sigortası kapsamına alındıklarından prim ödeme zorunluluğu meydana gelir.
ŞİRKET ORTAKLIĞI DUL MAAŞI BAĞLANMASINI ETKİLEMEZ
Ölen eşinden dolayı dul maaşı alanların şirket ortağı olması halinde emekli maaşlarında bir kesinti olmaz. Ancak dul maaşı alanlar şirket ortağı olmakla birlikte Bağ-Kur kapsamına girdiklerinden Bağ-Kur primi ödeme yükümlüsü olurlar. Örneğin; ölen eşinden 1200 TL SSK dul maaşı alan kişi 1.12.2014 tarihinde limitet şirket ortağı olursa 2014/Aralık ayı için en düşük 391,23 TL Bağ-Kur primi ödemesi gerekir. Bu kişiler belirli bir süre prim ödeyince bu kez kendi sigortalılıklarına bağlı olarak bir de yaşlılık maaşı alma hakkını elde ederler.
Ölen anne veya babasından dolayı Emekli Sandığı yetim maaşı alanlar şirket ortağı olunca maaşları kesilmez. Bunlar evlenmedikleri ve devlet memuru olmadıkları sürece şirket ortağı da olsa SSK'lı bir işe de girse yetim maaşı almaya devam ederler. Ancak şirket ortağı olmakla birlikte Bağ-Kur sigorta kapsamına gireceklerinden her ay için Bağ-Kur prim ödeme yükümlülükleri devam eder. İlerleyen dönemlerde SSK veya Bağ-Kur şartlarından yaşlılık maaşı almaya hak kazandıklarında dahi baba veya anneden alınan yetim maaşı kesilmez. Ancak SSK veya Bağ-Kur yaşlılık maaşı alan kişilerin şirket ortaklığı devamı boyunca maaşlarından destek primi kesilir.
ŞİRKET ORTAĞI OLANLARIN SSK, BAĞ-KUR YETİM AYLIĞI KESİLİR
Sigortalının bekâr yetim kız çocuklarına SSK veya Bağ-Kur sigortalısı olan anne ve/veya babalarının ölümü sonrası yetim aylığı bağlanabilmesi için sigortalı çalışmasının olmaması gerekir. Şirket ortaklığı beraberinden Bağ-Kur sigortalılığını getirdiği için şirket ortağı olan yetim kız çocuklarına SSK ve Bağ-Kur yetim maaşı bağlanmaz. Daha önceden yetim maaşı bağlanmış ise şirket ortaklığının dolayısıyla Bağ-Kur sigortalılığının başladığı tarihte yetim maaşı kesilir. Şirket ortaklığı bulunan anne veya babanın ölümü sonrası yetim aylığı alınabilmesi için şirket hissesinin devredilmesi veya şirketin tasfiye sürecine girmesi gerekir.

Okurumuzun oğlunun kurduğu ve hisse aldığı şirket, limitet şirket statüsünde ise hisse aldığı tarih itibariyle babasından aldığı yetim maaşının kesilmesi, yersiz aldığı maaşların SGK'ya faizi ile birlikte iade edilmesi, ortaklık tarihi itibariyle başlayan Bağ-Kur sigorta primlerinin gecikme zammı ile birlikte ödenmesi gerekir. Okurumuzun hissesinin bulunduğu şirketin statüsü limitet ise tavsiyemiz, derhal hissesinin devretmesi, hisse devri sonrası yeniden yetim aylığı başvurusu yapması, yersiz aldığı maaşları taksite bağlaması, çıkacak Bağ-Kur borcunu yapılandırma kapsamında ödemesi, ödemenin sona ermesi halinde 58 yaşından büyük ise ödenen primler için toptan ödeme talebinde bulunmasıdır. Okurumuzun hisse aldığı şirket anonim şirket statüsünde ise kendisi de yönetim kurulunda üye değilse bu durum maaşını etkilemeyecek ayrıca Bağ-Kur sigorta zorunluluğu da bulunmayacaktır.
Şerif Akçan
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/serif-akcan/583810.aspx
 

 
 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi