Facebook Takip edebilirsiniz

30 Mart 2015 Pazartesi

Özel Maliyetler İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanılmalıdır?

Özel Maliyetler İçin Nasıl Bir Kayıt Sistemi Kullanılmalıdır?

Örnek: KLM A.Ş., Bursadaki şubesi için 50.000 TL özel maliyet harcaması yapmış, Tekirdağ şubesi için ise 20.000 TL özel maliyet harcaması yapmıştır.

—————————————-/——————————————————–

264 ÖZEL MALİYETLER 70.000

264.01. Bursa Şubesi 50.000

264.01.001 Bursa şubesi 50.000

264.02. Tekirdağ Şubesi 20.000

264.02.001 Tekirdağ şubesi 20.000

191 İNDİRİLECEK KDV 12.600

320 SATICILAR 82.600

————————————————————————————————-

Ayrıca duran varlıklar departmanında çalışan personelin söz konusu harcamaların özel maliyet niteliği taşıyan harcamalar kapsamında değerlendirmesi için;

a) Söz konusu harcamanın, gayrimenkul veya işletme hakkı alınmış olan elektrik üretim ve dağıtım varlıklarına ait olması,

b) Yapılan harcamanın gayrimenkulü veya işletme hakkı alınmış olan elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletici nitelikte olması veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırıcı nitelikte olması,

c) Harcamaların bizzat kiracı tarafından yapılmış olması,

d) Gerek gayrimenkullere gerekse elektrik üretim ve dağıtım varlıklarına yapılan ve özel maliyet niteliği taşıyan harcamaların kira süresi sonunda sökülüp ayrılmasının ya da başka bir yerde kullanılmasının mümkün olmaması

gerekmektedir.

Zira, gayrimenkullere veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarına kiracıları tarafından yapılan ve kira süresi sonunda sökülüp ayrılabilen ve başka bir yerde kullanma imkanı bulunan iktisadi kıymetlere yapılan harcamalar ise; harcamaların niteliğine göre direkt gider olarak yada amortisman yoluyla itfası mümkün olabilecektir.

Semih MUTLU
MuhasebeNet Genel Yayın Yönetmeni

kaynak : http://muhasebenet.net/haber.php?haber_id=9398

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder