Facebook Takip edebilirsiniz

25 Nisan 2015 Cumartesi

01 MAYIS 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMALARI DEĞİŞTİ!

 01 MAYIS 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMALARI DEĞİŞTİ!
 
23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ilk iki çocuk için %7,5" ibaresinden sonra gelmek üzere ", üçüncü çocuk için %10," ibaresi eklenmiştir. Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 Tarihinden itibaren uygulanacak Asgari geçim indirimi hesaplamaları yeniden hazırlanmıştır.
 
Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarına; (2015 Yılı İçin 1.201,50 TL)
- Mükellefin kendisi için % 50 si
– Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10 u
- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 u
- Üçüncü Çocuk İçin % 10 (6645 Sayılı Kanunla eklendi) ve diğer çocuklar için % 5 i uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır. (1)
 
EŞİ ÇALIŞMAYAN
01/05/2015-31/12/2015 TARİHLERİ ARASI
MEDENİ DURUM   AGİ
BEKAR  90,11 TL
EVLİ  108,14 TL
BİR ÇOCUKLU  121,65 TL
İKİ ÇOCUKLU  135,17 TL
ÜÇ ÇOCUKLU  153,19 TL
DÖRT ÇOCUKLU  162,20 TL
BEŞ ÇOCUKLU  171,21 TL
 
EŞİ ÇALIŞAN 

01/05/2015-31/12/2015 TARİHLERİ ARASI
MEDENİ DURUM  AGİ
BEKAR  90,11 TL
EVLİ  90,11 TL
BİR ÇOCUKLU  103,63 TL
İKİ ÇOCUKLU  117,15 TL
ÜÇ ÇOCUKLU  135,17 TL
DÖRT ÇOCUKLU  148,18 TL
BEŞ ÇOCUKLU  153,19 TL
 
 
 
Kemal ÖZDEMİR
SMMM
kmlozdemir@hotmail.com 
kaynak: http://www.alomaliye.com/2015/kemal-ozdemir-agi.htm

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi