Facebook Takip edebilirsiniz

25 Nisan 2015 Cumartesi

23 Nisan’da Bağ-Kur’lular Yeni Sağlık Hakkına Kavuştu

23 Nisan'da Bağ-Kur'lular Yeni Sağlık Hakkına Kavuştu
Değerli okurlar, SGK sigortalıları içerisinde sağlık yardımı alma bakımından en dezavantajlı sigortalılar Bağ-Kur sigortalılarıdır.
Bağ-Kur sigortalıları dediğimiz kesim esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi ve şirket ortağı gibi kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma yürüten kişilerdir.
 
Bilindiği üzere, SGK kapsamında sigortalı olan kişiler, SGK'ya sağlık sigortası primi ödemekte, SGK ise kapsamında olan bu kişilerin hastane ve eczane gibi sağlık giderlerini ilgili sağlık kuruluşlarına ödemektedir. İşçi ve memur sigortalılarına, SGK sağlık yardımı verirken, bu sigortalıların SGK'ya borçları olup olmadığına bakmamaktadır. Ancak, esnaf ve çiftçi gibi kişiler SGK kapsamında sigortalı oldukları zaman, bu kişilerin hastane ve eczanelerde ücretsiz sağlık yardım hakkı alabilmeleri için, bu kişilerin SGK'ya prim borcu olmamaları gerekmektedir.
 
Bağ-Kur sigortalıların sağlık yardımı alabilmeleri için SGK'ya 60 günden fazla prim borcu olmamaları gerekmektedir. Bu kural halen devam etmektedir. Ancak, 23.04.2015 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bağ-Kur sigortalılarına, sağlık yardımı alma bakımından çok büyük kolaylık ve yenilik getirilmiştir.
 
Şöyle ki, 6645 sayılı kanunun 54'üncü maddesiyle 5510 sayılı kanuna geçici 61'inci madde eklenmiştir. Söz konusu maddeye göre, Bağ-Kur sigortalıların SGK'ya 12 ay veya daha fazla süreye ilişkin borçlarının olması durumunda, Bağ-Kur sigortalıları durdurulacaktır. Durdurulan sigortalılığa ilişkin sürelerde var olan prim borcu Bağ-Kur sigortalısının prim borcu olarak gözükmeyecektir. Bunun anlamı, Bağ-Kur sigortalısının 12 aydan fazlaya ilişkin prim borcu olduğu takdirde, takip eden aydan (13'üncü aydan) itibaren eğer borcu yoksa, SGK'daki sağlık sigortası yardımlarından yararlanmaya devam edecektir. Ancak, 12 aydan fazlaya ilişkin borçlu olduğu dönemin sigortalılık süresini, SGK'nın gönderdiği tebligat tarihinden itibaren üç ay içinde SGK'ya yatırıp hizmet süresi olarak kazanabilecektir. Üç ay içinde yatırmayanların borçlu olan döneme ilişkin sigortalılıkları yanacak ve iptal olacaktır.
6645 sayılı kanunla getirilen bu imkân, Bağ-Kur sigortalıları için çok önemli olmuştur. Bu sayede, artık Bağ-Kur'lular, 12 aydan fazla prim borçları olduğu takdirde, 13'üncü aydan itibaren primlerini düzenli olarak ödemeye başlamaları durumunda, SGK'nın sağladığı sağlık sigortası imkânlarından yararlanabileceklerdir.
 
Örnek olarak, Ahmet Amca, 2008 yılından beri Bağ-Kur sigortalısıdır. Ahmet Amca'nın SGK'ya sigortalılığı dolayısıyla, 30 yıldan fazla prim borcu bulunmakta ve ekonomik durumu kötü olması dolayısıyla, bu borcu ödeyememektedir. İşte, Ahmet Amca'nın sigortalılığı, yeni çıkan bu kanun dolayısıyla durdurulacak ve durdurulan süreden sonra primlerini düzenli olarak ödemeye devam ederse, SGK'dan sağlık yardım hakkı almaya devam edecektir.
AHMET ARICAN / YENİASYA
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi