Facebook Takip edebilirsiniz

28 Ekim 2015 Çarşamba

Birden çok iş yerinde çalışanlar ne kadar emekli maaşı alır?Birden çok iş yerinde çalışanlar ne kadar emekli maaşı alır?


Birçok çalışanın eksik veya hatalı bilgi sahibi olduğu bir konu olan aynı anda birden fazla iş yerinde çalışmak yasal olarak mümkündür. Yani sizi birden fazla iş yerinde SSK'ya bildirebilirler, bu konuda herhangi bir yasak söz konusu değildir. Fakat bazen fiili imkansızlık nedeniyle bu şekilde SSK'ya yapılan bildirimler sahtecilik nedeniyle iptal edilebilmektedir. Mesela, bir iş yeri Kars'ta diğer iş yeri İstanbul'da ise bu kişinin aynı anda iki ilde birden olması fiilen imkânsızdır.


GÜNLER TOPLANMAZ

Gerek eski 506 sayılı Kanun (veya yeni 5510 sayılı Kanun) "Günlük kazanç sınırları" başlıklı 78'inci maddesinin son fıkrasına göre, "...Aynı zamanda birden fazla işverenin işinde çalışan sigortalıların ücretlerinden kesilen primler, bu madde uyarınca tespit edilen üst sınır üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, fark, sigortalının müracaatı üzerine hissesi oranında kendisine geri verilir" demektedir. Hâlen geçerli olan aylık üst sınırı ise 8 bin 277 lira olup aynı ay içinde bildirilen kazançlarınızın toplamı üst sınır rakamından çok ise sigorta priminin işçi payı SSK tarafından kendisine geri verilir. Birden çok iş yerinde SSK'ya bildirilen kazançlar toplanır ama günler toplanmaz yani her bir iş yeri 30'ar gün aylık çalışma günü bildirince o ay 30'dan fazla o yıl da 360'dan fazla sayılamaz.


Emekli aylığının hesaplanmasında sigortalı için SSK'ya bildirilen kazançların büyük önemi vardır ve çalışırken aldığı ücretlere göre emekli olduğunda alacağı emekli aylığı belli edilir. Bu nedenle de birden fazla iş yerinden SSK'ya bildirilen bir kişi için hesaplanacak emekli aylığı diğerlerine göre daha fazla olacaktır.

İŞ YERİ HEKİMİ MAAŞI ÜZERİNDEN KIDEM TAZMİNATI ALIR

Sayın Tezel, ihaleyle aldığımız işimiz sona erdi. İş yerimizdeki tüm işçilerimizi ve beraberinde iş yeri hekimini de iş bitimi nedeniyle işten çıkarıyoruz. Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalıştıkları için bir yılını dolduranlara kıdem tazminatı ödeyeceğiz. İş bitimi 31.08.2015'dir.


13.06.2009'da iş yeri hekimi ile sözleşme yaptık ve haftada iki gün 16:30-18:00 arası iş yerine gelmekteydi. Bu süre içinde fiili çalışması haftada iki gün ve günde 1.5 saattir. Aylık brüt ücreti ise 3.989.89 liradır. Ben şimdi iş yeri hekiminin hizmet süresinin bir yılı doldurduğuna bakıp, kıdem tazminatını fiili çalışmasına göre mi ödeyeceğim? (Mustafa C.)


Mustafa Bey, iş yeri hekiminiz ayda 30 günden az çalışmaktadır ve aylık ücretini de buna göre almaktadır. Yani iş yeri hekiminiz tam süre ile ayda 30 gün günde 7.5 saat çalışsaydı alacağı ücreti şimdiki ücretinden epey fazla olacaktı.


BRÜT ÜCRETİ DİKKATİ ALIN

Tabi ki kıdem tazminatını da öderken siz bu yüksek ücrete göre kıdem tazminatı ödeyecektiniz. İşte bu nedenle iş yeri hekiminize aylık brüt ücreti olan 3.989.89 lira dikkate alınarak ödenmelidir. Kaç günlük çalışma süresinin olduğu önemli değildir. Yani ayda kaç gün gelmişse gelmiş önemi olmaksızın her ay ödediğiniz rakam ile çalışma yılını çarparak hesaplama yapacaksınız.


Konuyla ilgili olarak Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'nin 2004/9961 esas ve 2004/ 27728 karar ve 13.12.2004 günlü kararına göre; "Davacı iş yeri hekimi olup, hizmet sözleşmesine göre haftada beş gün yaklaşık iki saatten ayda toplam 41 saat çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde çalışma, kısmi süreli çalışmadır. Kısmi süreli çalışma hallerinde, kıdem tazminatı hesabında davacıya kısmi süreli çalışma karşılığı olarak ödenen aylık ücreti dikkate alınmalıdır. Buna karşın mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; aylık ücreti, kısmi süreli çalışma esasına göre azaltılarak kıdem tazminatı hesabı yapılmıştır. Karar bu yönüyle hatalıdır (4857 s. İş K. m. 9, 13) (1475 s. İş K. m. 14)." Ali Tezelhttp://www.millet.com.tr/birden-cok-is-yerinde-calisanlar-ne-kadar-emekli-maasi-alir-yazisi-1275883


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi