Facebook Takip edebilirsiniz

5 Ekim 2015 Pazartesi

Çalışanlar Hakkını Nasıl Arayabilir?




Çalışanlar Hakkını Nasıl Arayabilir?


Bazençalıştığımız işte haksızlığa uğradığımızı düşünürüz. Bu maruz kaldığımız haksızlıktan kurtulmak için bazen işverenimizi, ilgili kamu kurumlarına şikayet etmek hatta ilgili mahkemede dava açmak durumunda kalırız. Peki hangi konuda, nereye başvurmamız gerekir?

 
Öncelikle, iş hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve talepler telefonla ALO 170'e iletilebilir. Söz konusu iletişim merkezi, mesai saatleriyle sınırlı olmaksızın 7 gün 24 saat aranabilir. İletişim merkezi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir. İletişim merkezine gelen tüm çağrılara uzmanlar doğrudan cevap vermekte, ilk görüşmede sonuçlandırılamayan talepler, telefonda gerekli bilgiler alındıktan sonra ilgili birime gönderilmekte, ilgili birim (Bakanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu veya Türkiye İş Kurumu'nun ilgili birimi), talep sahibiyle daha sonra irtibata geçerek talebi sonuçlandırmaktadır.

DOĞRU MAKAMA BAŞVURUN

Alo 170 haricinde doğrudan ilgili kamu kurumlarına da şikayette bulunulabilir. Her ne kadar bu kurumlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hizmet verse de, konuyu doğru makama yönlendirilmekte fayda var. Buna göre;

- İşten ayrılmış kişiler için; hizmet akdinin feshi, işten çıkarılma, ücret-prim–ikramiye-fazla mesai alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı alacağı gibi konulardaki ihbar ve şikayet başvurularının iş yerlerinin bağlı bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine,

- İş sözleşmesi devam eden yani işten ayrılmamış olan kişiler için ise ücret-prim-ikramiye-fazla mesai alacakları, mobbing (psikolojik baskı ve yıldırma) Toplu işten çıkarılma, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulardaki başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Grup Başkanlığı'na,

- İşsizlik ödeneği ve Türkiye İş Kurumu'nun hizmet alanına giren diğer konularla ilgili başvuruların Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine veya bu müdürlüklere bağlı hizmet merkezlerine,

- Sigortasız çalıştırılma, gerçek ücret yerine düşük ücretten sigortalı bildirilme, iş kazası ve meslek hastalığı gibi konulardaki başvuruların, iş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğü'ne, yapılması gerekmektedir.

İŞ MAHKEMESİ'NE DAVA AÇILIR

Yukarıda belirtildiği şekilde ilgili birime şikayette bulunup da sonuç alamayan, yani hakkını elde edemeyenler için her şey bitmiş değildir. Özellikle sigortasız çalışmalarını, ücret veya tazminat gibi alacaklarını belgeleyemedikleri için, yaptıkları şikayetten herhangi bir sonuç alamayanlar veya haklarını tam olarak alamayanlar, İş Mahkemesi'ne dava açabilirler. Çünkü belgeleyemeseler de eğer iddialarıyla ilgili başka delil veya şahitleri varsa, mahkeme sonucunda haklarını elde etme şansları olabilir. 
 
ERSİN UMDU / MİLLET

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi