Facebook Takip edebilirsiniz

5 Kasım 2015 Perşembe

2016' da Vergiler artıyor

2016' da Vergiler artıyor


Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, 2015 yılı yeniden değerleme oranı % 5,58 olmaktadır.


Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

2015 yeniden değerleme oranı, henüz Maliye Bakanlığınca ilan edilmemiş olsa da TUİK verilerine göre % 5,58 olarak gerçekleşmiştir.

Çeşitli vergi ve harçlara ilişkin kanunlarda ise had ve tutarların; her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5'ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı belirtilmektir. Ayrıca aynı kanunlarda Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmektedir.

Buna göre, Bakanlar Kurulu yetkisini kullanmaması durumunda, 2016 yılında uygulanacak bazı had ve tutarların aşağıdaki şekilde olması beklenmektedir.

a) Pasaport Harçları:
6 aya kadar olanlar için 111,70 TL,
1 yıl için olanlar için 163,33 TL,
2 yıl için olanlar için 266,48 TL,
3 yıl için olanlar için 378,40 TL,
3 yıldan fazla süreli olanlar için 533,18 TL.

b) Otomobiller için Motorlu taşıt vergisi:
Motor Silindir Hacmi (cm³)
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1 - 3 yaş
4 - 6 yaş
7 - 11 yaş
12 - 15 yaş
16 ve yukarı yaş

1300 cm³ ve aşağısı
623,98
434,99
243,89
184,77
66,52

1301 - 1600 cm³ e kadar
997,73
748,56
434,99
307,24
118,25

1601 - 1800 cm³ e kadar
1760,02
1376,76
810,85
495,17
192,16

1801 - 2000 cm³ e kadar
2772,53
2136,94
1255,35
748,56
295,62

2001 - 2500 cm³ e kadar
4158,80
3019,59
1886,71
1127,59
446,60

2501 - 3000 cm³ e kadar
5797,40
5043,56
3151,56
1696,67
623,98

3001 - 3500 cm³ e kadar
8828,60
7943,84
4785,94
2389,28
877,37

3501 - 4000 cm³ e kadar
13880,60
11985,44
7059,08
3151,56
1255,35

4001 cm³ ve yukarısı
22716,59
17035,33
10089,22
4535,72
1760,02


c) Gayrimenkul sermaye iradında istisna tutarı: 3.800.- TL.

ç) Yemek istisna tutarı: 13,70.- TL.

d) Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı: 11.191.- TL.

e) Amortismana tabi tutulmadan doğrudan gider yazılacak tutar: 930.-TL.

f) Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı: 1.584.-TL.

Kaynak; Verginet.netHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi