Facebook Takip edebilirsiniz

5 Kasım 2015 Perşembe

İşsize İş, İşletmeye Maliyetsiz Eleman İmkanı...İşsize İş, İşletmeye Maliyetsiz Eleman İmkanı...


İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, çalışmalarında esnaf sanatkarların haklarını korumayı hedeflemekte, bunun yanında toplumsal faydaları da gözeterek, İzmir halkının yararına olacak çalışmalara katkı koymaya da özen göstermektedir.İzmir Birliği bu bilinç içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerinde kentteki diğer kurumlarla samimi ve sağlam diyaloglar kurmakta, işbirlikleri yapmaktadır.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ortak çalışmalarda bulunduğu kurumlardan birisi de İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR)'dur.

Birliğimiz, İŞKUR İl Müdürlüğü ile pek çok kez işbirliği altında çalışmış, Türkiye'de başarılı bir çizgi izleyen kurumun çalışanları ile Birlik yöneticilerimiz başarılı ortak sinerji yaratarak önemli projeleri hayata geçirmişlerdir.

Gerçekten de, İzmir İŞKUR ülke genelinde örnek çalışmalara imza atmış, 2014 yılı iş performansında İstanbul, Bursa, Ankara gibi büyük illerin yer aldığı 1. kategoride ilk sırayı alarak Türkiye birincisi olmuştur.

Tüm ülkede geçen yıl işsizlik artarken, İzmir'de 2014 yılı sonu itibarıyla işsizlik yüzde 1.5'lik düşüş ile yüzde 14'lere gerilemiştir. İzmir İŞKUR, 2015 yılı hedeflerini de daha yıl bitmeden iki ay önce yakalamış durumdadır.

İŞKUR'un bu başarısının altında, İl Müdürü Kadri Kabak'ın vizyoner gayretleri ile kurum personelinin özverili çalışmaları yatmaktadır. Bu vesileyle Sayın Kabak'ın nezdinde tüm İŞKUR çalışanlarını bir kez daha kutlamakta yarar görüyorum.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

İzmir İŞKUR, 2015 Mart'ından itibaren yeni bir projeyi de başlatmış bulunmaktadır.

İŞKUR'un, işsizliğin azalmasına yönelik düzenlediği İşbaşı Eğitim Programı binlerce kişiye istihdam umudu olmaktadır.

Program başta üyelerimiz olmak üzere, reel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelere de önemli kolaylıklar sunmakta, kalifiye eleman istihdam edebilmeleri için imkan tanımakta, personellerinin giderlerini üstlenmektedir.

İşbaşı Eğitim Programı, yanında fiilen sigortalı çalıştıran işletmeye, yeni eleman çalıştırması durumunda katkı vermektedir.

Buna göre,

- Yanında 2-10 kişi çalıştıran işletme bir eleman,

- 11 ve üzeri çalışanı olanlar ise çalışan sayısının onda biri kadar elemanı İŞKUR'dan talep edebilmektedir.

İŞKUR, yeni elemanların aylıklarını ve genel sağlık sigortalarını karşılamaktadır. İŞ- KUR bu yeni elemanlara aylık olarak da Bin lira (Günlük net 38,48 lira cep harçlığı) ödemektedir.

Bu program işletmelere yeni elemanlarını hiçbir masrafa girmeden deneme imkanı vermektedir. İşletme, deneme süresi sonunda elemanından memnun kalırsa yanında çalıştırmakta, bu kez de yeni elemanın SGK priminin işveren payı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Eğitim programındaki deneme süresini işveren isterse 160 güne kadar uzatabilmektedir. Programlar en fazla haftada 6 gün, günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 45 saat olarak düzenlenmektedir.

GENÇLERE VE İŞLETMELERE FIRSAT

İŞKUR'un, İşbaşı Eğitim Programı'ndan geçen yıl 2 bin 400 kişi yararlanırken, 2105 yılında bu rakam sene bitmeden 7 binlere dayanmıştır.

Kanaatimizce İŞKUR'un bu programı ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır.

Program ile,

- Katılımcılar mesleki beceri kazanmakta, gelecekte iş ve meslek sahibi olma imkanlarını artırmakta,

- Reel sektördeki işletmeler ise istihdam maliyetlerini aşağıya çekmektedirler.

Üstelik öğrenci bile olsa, 15 yaş üzerindeki herkesin bu eğitim programından yararlanabilmesi, genç nüfusun istihdamına da katkı sağlamaktadır.

Eleman sıkıntısı çeken veya kalifiye eleman yetiştirmek isteyen ancak yüksek maliyetler nedeniyle bu düşüncelerini gerçekleştiremeyen esnaf sanatkarlarımız, İŞKUR'un bu eğitim programından yararlanabileceklerdir.

ZEKERİYA MUTLU / YENİ ASIR

05.11.2015
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi