Facebook Takip edebilirsiniz

12 Kasım 2015 Perşembe

Mükellefiyetin sona ermesi, indirilemeyen katma değer vergisinin iadesi durumu

Mükellefiyetin sona ermesi, indirilemeyen katma değer vergisinin iadesi durumu
Katma Değer Vergisinin uygulamada bir işlem vergisi olması, esas itibariyle katma değeri vergilemesinden hareketle indirim mekanizması vasıtasıyla mahsubu mümkün olmayan ve sonraki döneme devreden katma değer vergisinin mükelleflere iade edilip edilemeyeceği önemli bir soru olarak karşımıza gelmektedir.www.ozdogrular.com

Tasfiye hâlindeki kurumların ve işi bırakan mükelleflerin son KDV beyannamesinde yer alan "Sonraki Döneme Devreden KDV" tutarının bir daha indirim imkânı bulunmadığından, aslında bu vergi artık "İndirilemeyecek KDV" hâline dönüşmektedir. İşi bırakan mükelleflerin yüklenip indiremedikleri KDV'nin, işi bırakma fiilinin Katma Değer Vergisi Kanununda düzenlenen iade hakkı doğuran işlemler arasında sayılmaması nedeniyle iade edilmesi de mümkün bulunmamaktadır.www.ozdogrular.com

Bununla birlikte; mükellefiyetin sonlanması nedeniyle İndirilemeyecek KDV haline dönüşen tutar, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 58'inci maddesinin mefhumu muhalifinden hareketle ve Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği gereğince tasfiye kârının belirlenmesinde ve işi bırakan mükellefin gelir vergisi matrahını tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
Fatih PEKŞEN, Abdulsamet TAŞ Kaynak; Lebib Yalkın Yayımları


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi