Facebook Takip edebilirsiniz

11 Şubat 2016 Perşembe

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Muhasebe Kaydı

EmojiDönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklerin Muhasebe Kaydı


Örnek: ABC A.Ş. yıl sonu ticari kar bilgileri aşağıdaki gibidir.

Dönem sonu ticari kar:                    100.000

Kanunen kabul edilmeyen giderler:  50.000

Dönem sonu Mali Kar:                     150.000

Hesaplanan Kurumlar Vergisi:         150.000 x 0,20 = 30.000


--------------------------------------------------------31.12.2015-------------------------------------------

691 DÖNEM KARI VER.DİĞ.YAS.YÜK. HS. 30.000

            370 DÖNEM KARI VER.DİĞ.YAS.YÜK. HS. 30.000

Kurumlar vergisi karşılığı

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ABC A.Ş. bu tutarı 371 hesap ile karşılaştıracaktır. Bir başka deyişle Kurumlar vergisi ayında (Nisan ayında) bu hesap 371 hesap ile kapatılır. Zira 371 hesap ile 370 hesap arasında herhangi bir fark yoksa bir vergi ödemesi söz konusu değildir.

--------------------------------------------------------25.04.2016-------------------------------------------

370 DÖNEM KARI VER.DİĞ.YAS.YÜK. HS. 30.000

                                   371 DÖN.KARININ PEŞ.ÖDE.VER.. HS. 30.000


Kurumlar vergisi karşılığı hesabının kapatılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ancak bazı durumlarda 370 hesabın bakiyesi 371 hesaptan yüksek olabilmektedir. Bu durumda aradaki fark ödenecek kurumlar vergisini vermektedir.

--------------------------------------------------------25.04.2016-------------------------------------------

370 DÖNEM KARI VER.DİĞ.YAS.YÜK. HS. 30.000

                                   371 DÖN.KARININ PEŞ.ÖDE.VER.. HS. 25.000

                                   360 ÖDEN.VER. VE FON.HS.                   5.000

                                   - Ödenecek kurumlar vergisi


Kurumlar vergisi karşılığı hesabının kapatılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------25.04.2016-------------------------------------------

360 ÖDEN.VER. VE FON.HS.                   5.000

- Ödenecek kurumlar vergisi

                                   102 BANKALAR HS. 5.000


Kurumlar vergisi ödemesi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semih MUTLU

 

MuhasebeNet Genel Yayın Yönetmeni


kaynak : http://muhasebenet.net
ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}BLOG: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi