Facebook Takip edebilirsiniz

25 Şubat 2016 Perşembe

SGK Primlerinizi Faiziyle Geri Alabilirsiniz !

SGK Primlerinizi Faiziyle Geri Alabilirsiniz !


Soru: 01.03.2007 – 30.10.2007 tarihleri arasında ticari faaliyetinden dolayı Bağ-Kur sigortalısıydım. Ancak, ticari faaliyetimi 30.10.2007 tarihinde sonlandırmama rağmen 29.03.2008 tarihine kadar primlerimi sehven ödemeye devam ettim. Fazladan ödediğim primlerini SGK'dan geri alabilir miyim?


Cevap: 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun (Bağ-Kur) 5510 sayılı Kanun'un 106. maddesi ile mülga edilen 55. maddesinde, "Yanlış ve yersiz olarak alındığı anlaşılan primler, alındığı tarihten itibaren 10 sene geçmemiş ise, sigortalıya geri verilir." denilmiştir.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 89. maddesinin üçüncü fıkrasında, "Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Kanunî faiz, primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır." denilmiştir.


Diğer taraftan, Vergi Dairesinden 30.10.2007 tarihinde işi sonlandırdığınıza ilişkin bir yazı alarak ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne iletmeniz mümkündür.


Bu nedenle, fazladan ödediğiniz sosyal güvenlik primlerinizi 10 yıllık süre tamamlanmadan önce SGK'dan talep etmeniz mümkün olup, tarafınıza yapılacak iade işlemi mer'i mevzuat hükmüne göre gerçekleştirilmesi gerekeceğinden, ticari faaliyetinizin sona erdiği 30.10.2007 tarihinden itibaren sehven ödediğiniz prim tutarlarının, 5510 sayılı Kanunun 89. maddesi uyarınca kanuni faiziyle birlikte tarafınıza iade edilmesi gerekecektir. Bunun için bir dilekçeyle ilgili olunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden talepte bulunulması yeterli olacaktır.


İsmail TAŞÇI, Vergi Müfettişi
http://www.vergivizyon.net/


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}BLOG: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi