Facebook Takip edebilirsiniz

1 Mart 2016 Salı

Bağ-Kur Sigortalılarına Tanınmış Fırsatlar

Bağ-Kur Sigortalılarına Tanınmış Fırsatlar

 Mevzuatımızda, Bağ-Kur sigortalılarından, sigortalılık süreleri, meslek oda kayıtlarının SGK denetimi yoluyla iptal edilmiş olanlara yönelik ve yine Bağ-Kur kapsamında kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların prim borçlarına rağmen ücretsiz olarak 30.6.2016 tarihine kadar resmi hastanelerden faydalanması hususunda bazı iyileştirmeler bulunmaktadır.

A-İptal edilen sürelerin geçerli sayılması

Meslek oda kayıtlarının usulüne göre düzenlenmemesi nedeniyle; 22.3.1985 tarihinden sonra geçen Bağ-Kur sigortalılık süreleri iptal edilmiş olan sigortalıların, SGK'ya başvuruda bulunmaları halinde, geçersiz sayılan sigortalılık sürelerinin geçerli sayılması mümkün olabilmektedir.

Şöyle ki, 22.3.1985 tarihi ve sonrası meslek kuruluş kayıtlarına göre 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılık kayıtları yapılan ve daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mahallinde yapılan denetimler veya mahkeme kararları sonucunda oda üyelik kayıtlarının usulüne uygun düzenlenmediği gerekçesiyle oda kayıtları geçersiz sayılan ve bu sebeple sigortalılık süreleri iptal edilenler; bu sürelere ilişkin primlerini (varsa gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte) 31.12.2013 tarihine kadar tamamını ödemiş iseler,  iptal edilen sigortalılık sürelerinin tamamı, kısmi prim ödemesinde bulunanların ise, kısmi ödenen primlerin tam ayı karşıladığı sigortalılık süreleri SGK 'ya müracaat etmeleri halinde geçerli sayılacaktır (5510 sayılı Kanun geçici madde 54,  SGK 2013/11 sayılı Genelge uyarınca).

Örnek - 9.7.1992 tarihli kasaplar odasındaki üyelik kaydına istinaden 9.7.1992 tarihi itibariyle tescil kaydı yapılan sigortalının tesciline ilişkin bilgisayar ortamında kayıt işlemlerinin ünitece 3.8.1993 tarihinde yapıldığı ve tescil kaydının yapıldığı tarihten sonra da 31.12.2013 tarihine kadar prim ödemesi bulunan sigortalının daha sonraki bir tarihte Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca mahallinde yapılan tetkiklerde üye kayıt defterinde ismine rastlanmadığı (yönetim kurulu kararının olmadığı, üyelik kaydının sonradan ilave edildiği, noter tasdik tarihinden önceki bir tarihte üyelik kaydının oluşturulduğu vb.) tespit edildiğinden sigortalılığı iptal edilmiştir. Usulüne uygun olmadığı gerekçesiyle sigortalılığı iptal edilen sigortalı, 3.1.2015 tarihinde iptal edilen sigortalılık sürelerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin talepte bulunduğundan, geçici 54. madde gereğince iptal edilen sigortalılığına ait süreler sigortalılık süresi olarak geçerli sayılacaktır.

Primleri iade edilenler bu haktan yararlanabilir mi?

İptal edilen sigortalılık sürelerine ilişkin ödedikleri primleri istekleri üzerine iade edilenler, geçici 54. madde hükümlerinden yararlanmak üzere talepte bulunurlarsa iade edilen prim tutarlarına iade edildiği tarihten talep tarihine kadar işletilecek kanuni faiz ile birlikte borç tutarı hesaplanacaktır. Hesaplanan borç tutarı bir aylık süre içerisinde ödenmesi için ilgililere tebliğ edilecek, borcun tebliğ tarihinden itibaren bir aylık sürede ödenmesi durumunda sigortalılık süreleri geçerli kabul edilecektir (SGK 2013/11 sayılı Genelge uyarınca).

B-Hastanelerden ücretsiz yararlanma

Bilindiği gibi, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere, SGK tarafından yapılan sağlık yardımı, sigortalının 60 günden fazla sigorta prim borcunun olması halinde durdurulmaktadır.

Bu durumda olan Türk vatandaşı sigortalıların, sigorta prim borçlarına rağmen, kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, 30.6.2016 tarihine kadar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile Devlet üniversite hastanelerinden ücretsiz faydalanmaları, Bakanlar Kurulunun 2015/8300 ve 2015/8106 sayılı Kararnameler eki Kararları uyarınca mümkündür (1.10.2015 mükerrer ve 17.12.2015 tarihli resmi gazeteler).

AHMET METİN AYSOY / STAR


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}BLOG: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi