Facebook Takip edebilirsiniz

1 Mart 2016 Salı

Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibari

Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibari

  Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge, Belge Düzeni Uygulamaları, Vergi İncelemeleri, Örtülü Kazanç Dağıtımı – Örtülü Sermaye, Türk Ticaret Kanununun 324. Maddesi'nin Uygulaması, Serbest Bölgeler

Sahte Belge ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge
Halk arasında "naylon fatura" olarak da adlandırılan, sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin (fatura, serbest meslek makbuzu vs.) düzenlenip verilmesi veya bilerek kullanılması, vergi tarhiyatı ve buna bağlı parasal cezalar yanında, hürriyeti bağlayıcı cezalara da (hapse veya ağır hapse mahkumiyete) sebebiyet verebilmektedir.

Belge Düzeni Uygulamaları
Şirketler aldıkları, eksik düzenledikleri veya düzenlemedikleri belgeler ya da belge düzenindeki eksiklikler, hatalar nedeni ile oldukça büyük problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu konuda Şirketin kullandıkları belgeleri iyi tespit edip, kullanılması gereken belgeler ile karşılaştırıp alınması gereken önlemleri belirleme, konuya ilişkin şirket personelinde farkındalık ve bilinç seviyesinin artırılması yönünde çaba göstermeleri gerekmektedir.

Vergi İncelemeleri
Vergi incelemeleri, Mali idarenin, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak ve tespit etmek amacıyla yapılır. Pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de vergi sistemimiz beyan esasına dayalı olduğundan idare, vergi incelemeleri yoluyla, mükellefin beyanının doğruluğunu araştırmaktadır.

Şirketlerin inceleme süresince ve sonrasında tüm kanuni haklarından yararlanma ile ilgili bilgiye sahip olmaları gerekmektedir.

Örtülü Kazanç Dağıtımı – Örtülü Sermaye
Son yıllarda yapılan vergi incelemelerinde ilk etapta incelenen ve en sok eleştirilen konu ilişkili şirketleri arasındaki borç, mal ve hizmetlerin fiyatlandırılması olmuştur.

Şirketler mal veya hizmete fazla bedel ödemekle veya almakla eleştirilmiş, borç ilişkisi örtülü sermaye olarak nitelendirilerek bu borçla ilgili faiz ve kur farkının gider olarak dikkate alınmış olması tarhiyat konusu yapılmıştır. Gerek uygulamalarda, gerekse karşılaştığımız soruları, yargı kararlarını, Maliye Bakanlığının eğilimini dikkate alarak bu konudaki riskleri asgariye indirme konusunda şirketler dikkatli olmalıdırlar.

Türk Ticaret Kanununun 324. Maddesi'nin Uygulaması
Daha ziyade olaya hukuki boyutlarıyla yaklaştığımız bu şirketlerin, TTK 324. maddesi kapsamında aşama aşama, özkaynaklarını koruma oranlarına göre atmaları gereken zorunlu adımlar ve hukuki işlemler konusunda titizlik göstermedikleri gözlenmektedir.

Serbest Bölgeler
Yirmi yılı aşkın bir süredir çok yaygın uygulamaları olmasına rağmen Türkiye' deki şirketlerin serbest bölgelerde kurulmuş şirketlerle ilişkilerinde veya serbest bölgedeki şubenin Türkiye"deki merkezle ilişkilerinde birçok konuda uygulama birliği sağlanamamıştır.

Yurtdışına Yapılan Ödemeler ve Karşılaşılan Sorunlar
Hemen hemen tüm şirketlerin bir yabancı şirketle mal veya hizmet alım satım ilişkisi mevcuttur. Özellikle yurt dışından yapılan mal veya hizmet alımlarıyla ilgili ödemelerde çok sayıda faktörün dikkate alınması gerekmektedir.

Bu konuda Şirketlerin bu tür ödemelerini gözden geçirerek tüm hukuki yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini, çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarında olduğu gibi tüm imkanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı konularında şirketler destek almalıdır.

İrtibat Büroları ile ilgili Riskler
İrtibat bürosu faaliyetleri ancak belirli şartlarla vergiden muaftır. Bazen farkında olmadan irtibat bürosu faaliyetleri vergilenebilecek hale getirilmektedir. Çalışanların kartları, kullanılan antetli kağıt ve zarflar, imzalanan her şey bu tür değerlendirmelerde önemli olabilmektedir.

Ortak ve Yöneticilerin Vergisel Sorumlulukları ve Yurtdışına Çıkış Yasağı Uygulaması
Şirket ortak ve yöneticilerinin vergi borçlarından dolayı oluşan "mali" sorumlulukları yanında şirketin kanunlara aykırı işlemleri nedeniyle "cezai" sorumlulukları da oluşabilmektedir.

Ayrıca, Pasaport Kanunu'nun 22. maddesinde, pasaport vermeye yetkili olan makamlara, vergi borçlusu olduğu bildirilmiş olanlara pasaport veya seyahat vesikası verilmeyeceği belirtilmektedir. Birçok şirketlerde üst düzeyde sorumluluklar alan yöneticilerin, gelir getirici faaliyetlere odaklı çalışmaları nedeni ile, kendileri ve şirket için hukuki sorumluluk doğurabilecek bir çok konuda daha ziyade işe yeterli dikkati gösteremediğini görülmektedir.

VERSAV
ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}BLOG: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi