Facebook Takip edebilirsiniz

4 Mart 2016 Cuma

SGK Teşvik İndirim Oranı Otomatik Hesaplanıyor (örnekli anlatım)


SGK Teşvik İndirim Oranı Otomatik Hesaplanıyor (örnekli anlatım)1 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 68 inci madde ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi sigortalılardan dolayı işverenlerimize 2016/Ocak ila 2016/Aralık döneminde uygulanmak üzere Hazine desteği verilmesi hükme bağlanmış olup, Kanunda öngörülen asgari ücret desteğinden yararlanmak için işverenlerden başvuru şartı aranmayacak olup, usul ve esası genelgede açıklanmış olan şartları taşıyan işverenlerimiz, Kanun hükümlerinden herhangi bir işlem yapmaksızın yararlanacaklardır.
NOT: İndirim anında yansımamaktadır, belli bir süre geçtikten sonra indirimi görebilirsiniz.
SGK_1
SGK_2
Anılan madde uyarınca verilecek destek tutarı sigorta primlerinin ödenmesi gereken ayı/dönemi takip eden ayda/dönemde tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceğinden, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı yararlanılacak olan Hazine desteği tutarı 2016/Mart ayında bankaya yapılacak ödeme sırasında, bankada asgari ücret destek tutarı düşülmüş miktar görüneceğinden, bankaca belirtilen tutar ödenmek suretiyle mahsup işlemi yapılacaktır. Takip eden aylarda da mahsup işlemi belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.
Konuyla ilgili işverenlerimizin e-bildirge kullanıcı ekranında bulunan ve aşağıda görüntüsü verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi İşlemleri altında "6661 Sayılı Kanun Gereği Asgari Ücret Destek Tutarları Görüntüleme" menüsünden yararlanacakları Asgari Ücret Destek tutarlarını görmeleri mümkün bulunmaktadır.


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                               BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi