Facebook Takip edebilirsiniz

24 Mart 2016 Perşembe

Sosyal Güvenlik Kurumu Teftişlerini Artırdı! Kurumdan İşyerinize Davet Yazısı Gelebilir!


Sosyal Güvenlik Kurumu Teftişlerini Artırdı! Kurumdan İşyerinize Davet Yazısı Gelebilir!

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun uygulanmasına yönelik hazırlanan İşveren Uygulama Tebliği 2012/Eylül döneminde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İşveren Uygulama Tebliği hükümleri doğrultusunda e-bildirge sisteminde değişiklik yapılmış ve aylık prim ve hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklenmiştir. SGK Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlayarak işverenler tarafından verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulamasını başlatmıştır.

 Evet saygıdeğer okuyucular buraya kadar zaten bu uygulamayı biliyordunuz ve bu kapsamda işyerinizde çalışan işçilerinizi çalıştırdığınız görevlere istinaden uygun meslek kodlarını seçerek kuruma bildirdiniz ve bildirmeye de devam ediyorsunuz.

 Aslında Kasım 2012 yılından şimdiye kadar bu uygulama uygun zemini oluşturmaya yönelikti. Şimdi ise Sosyal Güvenlik Kurumu bu uygulamanın meyvelerini almaya hazırlanıyor. Nasıl mı? Detayı yazımızda! Dikkatli okuyunuz!!

 İşyerinde çalışan işçilerin yaptıkları işlere, işyerindeki kıdem sürelerine göre bir ücret belirlemesinin olması gerekmektedir. Aslında kurum geçmiş aylarda kayıt dışı istihdamı önleme anlamında da KADİM servisini kurmuştu. Bunların hepsi bir amaca yönelikti. Lakin işverenler bildiklerini aynen uygulamaya ve işçilerini aldıkları ücretten daha düşük ücretle beyan edip kazanç elde ettikleri sanmaya devam ettiler. Bundan sonra kurumun cezai yükümlülüklerinin ve tespitlerinin daha da hız kazanıp teftiş boyutunda uygulamaların olacağını da bu yazımızda belirtmek isterim.

 Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Proje Geliştirme ve Risk Analizi komisyonu tarafından işverenler geçmişte bildirge ile bildirdikleri işçileri için takibe alınacaktır. Bu takipte kıstaslar belirlenirken işyerinde çalışan işçilerin ilk işe giriş tarihleri, görevleri ve meslekleri ön planda tutulacaktır. Bu değerlemeden sonra işyerlerine kurum tarafından bir yazı gönderilip şirket yetkilisi kuruma çağrılacaktır. Kuruma çağrılan işverene ilgili tespitler bildirilip gerekli düzeltmelerin yapılması için süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili değişiklikler yapılmaması halinde incelemenin detaylı olarak yapılacağı belirtilecektir. Bu teftişler genellikle pastane, lokanta, mobilya, tekstil gibi sektörlerde yoğun olabileceği gibi diğer sektörlerde de meslek bazlı girişlere göre incelemeler yapılabilecektir. Sosyal Güvenlik Kurumunun Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Proje Geliştirme Ve Risk Analizi komisyonu bu takibi yapacak ve değerlendirmeye alacaktır. Kurum tarafından gönderilen yazıda işyerinde çalışanların ad- soyad, işe giriş tarihi, görevi ve kuruma bildirilen kazançların olduğu bir tablo detayı olacaktır.

 2013/3356, Karar No: 2013/8526, Tarihi: 09.05.2013 kararında olduğu gibi 'işçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalardan, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından ve özellikle ilgili meslek odasından emsal ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmesi gerektiği' hüküm altına alınmıştır. Bu karardan yola çıkılarak görüldüğü üzere işyerinde tüm işçilerin aynı kazanç ve brütlerle bildirilmesinin kanuni olmadığı, kıdem yılına, yapılan işe göre ücret değişikliklerinin olabileceği belirtilmiştir. Yargı kararında işçinin meslek unvanının da önem arz ettiği ayrıca belirtilmiştir.

 Çalışanların prime esas kazançlarının düşük gösterilmesi veya çalışma gün sayılarının eksik gösterilmesi ya da sigortasız işçi çalıştırılması hususlarının tespiti halinde, 5510 sayılı Kanunun 86'ıncı maddesine göre eksik işçiliğe ait prim, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilmekte, ayrıca Sosyal Güvenlik Müfettişleri tarafından bu işyerlerinde asgari işçilik uygulamasına gidilebilmektedir. Eksik işçiliğin tespiti halinde ayrıca 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre de birçok idari para cezası uygulanıp teşviklerden bile bir yıl süreyle yararlanma hakkını kaybetmektedirler.

 Sonuç olarak; Sosyal Güvenlik Kurumu kazançları eksik bildirilen- bildirilme ihtimali olan işyerleri için artık gece gündüz çalışıp gerek kurumun uğramış olduğu zararları azaltma, gerekse işverenlerin işçilerini eksik kazançla beyan edip ilerleyen zamanlarda da emeklilikte düşük maaş almalarına engel olmak için çalışmalarına hız vermiş gözüküyor. İşverenlerin bu konuya önemle eğilip tez zamanda yanlış yoldan dönüp doğru ve kanuni olan uygulamayı yapmaları boyutunda buradan uyarımızı yapıyoruz ve diyoruz ki iş işten geçmiş değil!!!! Bizden uyarması!!

TANERÖZDEMİR / TANEROZDEMİR

 

http://www.tanerozdemir.com.tr/sosyal-guvenlik-kurumu-teftislerini-artirdi-kurumdan-isyerinize-davet-yazisi-gelebilir.html

ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                                 BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ 
                                                 VE YENİ SİTEM http://www.vergivekanunlar.com/Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi