Facebook Takip edebilirsiniz

8 Nisan 2016 Cuma

Çalışma hayatına arabuluculuk geliyor

Çalışma hayatına arabuluculuk geliyor

Haksız yere işten çıkartıldınız veya işvereniniz ücretinizi ödemiyor. Bu ve benzeri durumlarda artık iş mahkemesine değil arabulucuya gideceksiniz.


İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar gerek İş Mahkemelerinin gerekse de Yargıtay'ın sırtında büyük bir yük oluşturuyor. Her yıl mahkemelerdeki bu tür davalar katlanarak artmaya devam ediyor. Öyle ki her ne kadar kanunda bu davaların sonuçlandırılması için bazı süreler varsa da oldukça uzun sürelerde sonuçlandıkları görülüyor.


İşte çalışma hayatına ilişkin bu davaların kısa sürelerde sonuçlandırılmasını, mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesini sağlamak amacıyla getirilmesi planlanan "zorunlu arabuluculuk" düzenlemesini içeren "İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı" geçtiğimiz hafta görüşleri alınmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi. Peki getirilen yeni sistem nasıl işleyecek?

 

Arabulucuya Başvurmak Zorunlu Olacak

İşçi ve işverenler arasındaki uyuşmazlıklar temelde iki sebebe dayanıyor.

1  İşten çıkartıldıktan sonra işçinin işe iade talebi

2  İşçinin ücret veya tazminat gibi alacaklarını alamaması

Eğer kanun tasarısı mevcut haliyle çıkarsa, kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu olacak.


Bu zorunluluğa uyulmadan dava açılması halinde dava usulden reddedilecek. Ancak taraflar arabulucu yoluyla da anlaşamazlarsa iş mahkemesine başvurabilecekler.

Başvurular Nereye Yapılacak?

Arabulucu tarafından uyuşmazlığın çözümü için başvuru, karşı tarafın yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazıişleri müdürlüğüne yapılacak.

Tarafların herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşamamaları halinde görevlendirme, arabuluculuk bürosu tarafından yapılacak.

Üç Haftada Sonuç Alınacak

Mevcut durumda iş mahkemelerine açılan davalar aylarca sürebiliyor. Getirilmesi düşünülen düzenleme ile arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek.

Ayrıca arabuluculuk bürosuna başvurulmasından, son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı duracak ve hak düşürücü süre işlemeyecek. Böylece kişilerin yargıya başvuru hakları ellerinden alınmamış olacak.


Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıklarında Önce SGK' ya Gidilecek

Hazırlanan kanun tasarısında dikkat çeken bir nokta da sosyal güvenlik uyuşmazlıkları ile ilgili. Sigortasız çalıştırılma nedeniyle yapılan hizmet tespiti talepleri hariç olmak üzere, sosyal güvenlik uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce SGK' ya müracaat edilmesi zorunlu olacak. SGK' ya karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması gerekecek. Mehmet Bulut


http://www.meydangazetesi.com.tr/calisma-hayatina-arabuluculuk-geliyor-makale,3065.html

ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                                 BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ 
                                                 VE YENİ SİTEM http://www.vergivekanunlar.com/Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi