Facebook Takip edebilirsiniz

1 Nisan 2016 Cuma

Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçiş Hk. ÖNEMLİ DUYURU

Yeni Nesil Yazar Kasaya Geçiş Hk. ÖNEMLİ DUYURU

Bazı ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak sanal ortamda yer alan ilan ve reklamlarda, 69 ve 70 Seri No.lu Genel Tebliğlerde ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda belirtilen şartları taşımayan cihazların "Yeni Nesile Hızlı Yoldan Gidin, Yeni Nesil Teknoloji Mali Onaylı POS, Yeni Nesil Geçişe Uygun vb." ibareler kullanılarak, mükellefler tarafından yanlış anlaşılabilecek şekilde tanıtımlarının yapıldığı görülmektedir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar "3100 Sayılı Kanuna Göre Bakanlığımızdan Onay Alan Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Listesi" başlığı altında Başkanlığımız İnternet Sitesinde yayımlanmakta olup, söz konusu listede yer almayan cihazların yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kapsamında değerlendirilmesi ve kullanılması mümkün değildir. 

Buna göre, ödeme kaydedici cihaz firmalarının, 69 ve 70 Seri No.lu Genel Tebliğlerde ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzunda belirtilen şartları taşımayan diğer bir ifade ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar kapsamına girmeyen cihazların tanıtımlarında, mükelleflerin yanlış anlamalarına sebebiyet verebilecek ibareleri kullanmamaları ve mükelleflerin de bu tür yanıltıcı bilgilere itibar etmemeleri gerekmektedir. 

Duyurulur. 
gib.gov.tr

 

YENİ NESİL YASA KULLANIM LİMİT VE GEÇİŞ SÜRELERİ

25 Aralık 2015 Tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 466 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Yeni Nesil Yazar Kasaya geçme süreleri yeniden belirlendi,

 

Buna göre,

 

2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

• 1 milyon TL'yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden,

• 1 milyon TL'den 500 Bin TL'ye kadar olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden,

• 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden,

• 150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden

 

itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Dileyen mükellefler, yukarıda belirtilen tarihlerden önce de Bakanlıkça (Maliye Bakanlığınca) onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir. 


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                                 BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ 
                                                 VE YENİ SİTEM http://www.vergivekanunlar.com/Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi