Facebook Takip edebilirsiniz

3 Mayıs 2016 Salı

BAĞ-KUR'LU ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI

BAĞ-KUR'LU ANNELERİN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI

1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin birinci fıkrasına göre aylığa hak kazananlar
01.10.1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalanlar, 1479 sayılı Kanunun 35. maddesinin 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre;
- Talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması,
- Kadın ise 20 tam yıl prim ödemesi,
- Kadın ise 50 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi,
şartıyla aylığa hak kazanacaklardır.
1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin ikinci fıkrasına göre aylığa hak kazananlar
1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 4759 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve bu defa sigortalıların 23.05.2002 tarihini takip eden aybaşı olan 01.06.2002 tarihi itibariyle, kadın ise 20 tam yılını dolduranlar veya doldurmalarına kalan süreye göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

1479 SK. Geçici 10/İkinci fıkrasına göre aylığa hak kazanma kademeli geçiş süreci


Kadın
Sigortalılık Süresi
Emeklilik yaşı
2 tam yıl veya daha az
20 Yıl
40
3 tam yıl veya daha az
20 Yıl
41
3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az
20 Yıl
42
4 tam yıldan fazla, 5 tam yıl veya daha az
20 Yıl
43
5 tam yıldan fazla, 6 tam yıl veya daha az
20 Yıl
44
6 tam yıldan fazla, 7 tam yıl veya daha az
20 Yıl
45
7 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az
20 Yıl
46
8 tam yıldan fazla, 9 tam yıl veya daha az
20 Yıl
47
9 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az
20 Yıl
48
10 tam yıldan fazla, 11 tam yıl veya daha az
20 Yıl
49
11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az
20 Yıl
50
12 tam yıldan fazla, 13 tam yıl veya daha az
20 Yıl
51
13 tam yıldan fazla, 14 tam yıl veya daha az
20 Yıl
52
14 tam yıldan fazla, 15 tam yıl veya daha az
20 Yıl
53
15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az
20 Yıl
54
16 tam yıldan fazla veya 17 tam yıl
20 Yıl
55
17 tam yıldan fazla
20 Yıl
58
1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin üçüncü fıkrasına göre aylığa hak kazananlar
01.10.1999 tarihinde kadın ise 50 yaş ve en az 15 tam yıl için 2 yıldan daha fazla süre var ise kademeli geçiş süreci uygulanacaktır.

1479 SK. Geçici 10/Üçüncü fıkrasına göre aylığa hak kazanma koşulları-kademeli geçiş süreci
Kanun çıktığı tarihte emekliliğine kalan süre (01.10.1999 tarihi itibariyle)
Yaş
Prim ödeme süresi
Kadın
2-4 Yıl arasında olanlar
51
15 Yıl
4-6 Yıl arasında olanlar
52
15 Yıl
6-8 Yıl arasında olanlar
53
15 Yıl
8-10 Yıl arasında olanlar
54
15 Yıl
10 Yıldan fazla olanlar
56
15 Yıl
Kısmi aylıklarda; sigortalının 01.10.1999 tarihinde hem hizmeti hem de yaşı değerlendirilecektir.


08.09.1999 (dahil) ila 30.04.2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar

4/1-(b) sigortalıları için
Kanunun geçici 9. maddesinin ikinci fıkrasında 4/1-(b) kapsamında olup, 08.09.1999 tarihinden 30.04.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar;
Kadın ise 58 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya,
Kadın ise 60 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi,
şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanacaklardır.
30.04.2008 (hariç) sonrasında sigortalı olanlar
İlk defa 01.05.2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan 4/1-(b) sigortalılarına, kadın ise 58 doldurmuş olması ve en az 9000 gün,
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.
5510/28. maddenin iki ve üçüncü fıkralarına göre aylığa hak kazanma koşulları
İlgili Kanun
4/1-(b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşulunun oluştuğu tarih
Tahsis Talep Tarihindeki En Az
No
Madde No
Yaş
Gün Sayısı
Kadın
4/1-(b) sigortalıları
5510
28/iki-(a)
01.05.2008 - 31.12.2035
58
9000
28/üç
01.05.2008 - 31.12.2035
61
5400
28/iki-(b) ve üç
01.01.2036 31.12.2037
59
9000
62
5400
01.01.2038 - 31.12.2039
60
9000
63
5400
01.01.2040 - 31.12.2041
61
9000
64
5400
01.01.2042 - 31.12.2043
62
9000
65
5400
01.01.2044 – 31.12.2045
63
9000
65
5400
01.01.2046 – 31.12.2047
64
9000
65
5400
01.01.2048
65
9000
65
5400

Vedat İlki

http://www.alitezel.com/index.php?sid=yazi&id=8349

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi