Facebook Takip edebilirsiniz

10 Mayıs 2016 Salı

Giderlerin Fatura Yerine Perakende Satış Vesikası İle Belgelendirilmesi
Giderlerin Fatura Yerine Perakende Satış Vesikası İle Belgelendirilmesi VERGİ SİRKÜLERİ

Sirküler No :2015 / 002

Sirküler Tarihi : 05.01.2015


KONU Giderlerin Fatura Yerine Perakende Satış Vesikası İle Belgelendirilmesi Hususu

Bilindiği gibi;  204 ve 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan (2015 yılı için 880,00 TL) mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


Bu çerçevede 880,00 TL'nı aşmayan ve perakende satış fişi ile belgelendirilen gider mahiyetindeki harcamalar, gider olarak kaydedilmekte ve perakende satış fişlerinde yer alan KDV indirim konusu yapılmaktadır.

Ancak, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresinde yer alan 23.11.2009 tarih ve B.07.0.GİB.0.01.29/2925-233-965-110919 sayılı özelgesinde;


".. Konuyla ilgili yayınlanan 204 ve 206 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni haddi aşmayan mal ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesinin uygun görüldüğüne ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


Söz konusu düzenleme mükelleflerin sadece iş yerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetleri kapsamakta olup, şehir içi ve dışındaki iş seyahatlerinde yeme, içme gibi harcamalarının bu kapsamada değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu tür harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburidir.." denilmektedir.


Özelgeye göre şehir içi ve şehir dışındaki iş seyahatlerinde yapılan yeme, içme gibi harcamaların fatura ile belgelendirilmesi gerekmekte olduğu, aksi halde gider olarak dikkate alınamayacağı belirtilmektedir.

Yukarıdaki görüşe her ne kadar katılmasak da; herhangi bir ihtilafa neden olmamak için;  880,00 TL'nın (2015 yılı için) altında kalan ve gider mahiyetinde olan şehir içi ve şehir dışı iş seyahatlerinde yapılan yeme içme gibi harcamalar için de fatura alınmasında fayda görmekteyiz.


Saygılarımızla,


ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ =}  BLOG1:Sosyal Güvenlik (SGK) Mesleki Paylaşım Platformu
                                                 BLOG 2: VERGİ, SGK VE KANUN HABERLERİ 
                                                Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi