Facebook Takip edebilirsiniz

6 Mayıs 2016 Cuma

MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ SUNAN ŞİRKETLERİN FATURA ÜZERİNDE YÜZDE 20 TEVKİFAT YAPABİLİRLERMİ? (MAHKEME KARARI)

MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ SUNAN ŞİRKETLERİN FATURA ÜZERİNDE YÜZDE 20 TEVKİFAT YAPABİLİRLERMİ? (MAHKEME KARARI)İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'na yansıyan bir olay hakkında vermiş olduğu bir Mukteza'da, limited şirket şeklinde faaliyet gösteren bir mali müşavirlik şirketinin 2007 yılında faturalar üzerinden tevkif ettiği yüzde 20 stopajları bu şirketin yine kendi borçlarına mahsubunu uygun bulup söz konusu tevkifatları mahsup etmiştir.

Konuyla ilgili Mukteza'da aynen şöyle denmektedir:


"Limited şirketler, kurumlar vergisi mükellefi olduğundan ilgili yıl kurum kazancı GVK' nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerine göre belirlenmektedir.

Aynı Kanun'un, "Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu" başlıklı 34. maddesinin 1. bendinde, 'Beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanun'un 15. maddesinin 1. fıkrasına ve 30. maddesinin 1 ve 2. fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergiler (hayat sigorta şirketlerinde matematik karşılıklarının yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yapılan kesintiler dahil), beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.' hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla şirketimizin yapmış olduğu faaliyetin serbest meslek kazancı niteliğinde olmayıp, ticari kazanç niteliğinde olduğundan ve GVK'nın 94. maddesi ile KVK'nın 15. maddesinde ticari kazanç üzerinden stopaj yapılacağına dair hüküm bulunmadığından, anılan kazancınızın stopaja tabi tutulmaması.

Ayrıca, tevkifat suretiyle yersiz ödenen vergiler VUK ve Vergi Daireleri İşlem Yönergesi hükümlerine göre diğer vergi borçlarınıza mahsubu mümkün bulunmaktadır." şeklinde Mukteza verilmiştir.( 16.01.2008 tarih ve 392 sayılı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Muktezaları.) Nazlı Gaye ALPASLAN Yaklaşım / Mayıs 2016 / Sayı: 281


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Blog Arşivi